Ανάταξη ταχυκαρδίας με τεχνητή βηματοδότηση

Μπορεί να γίνει θεραπευτική αντιμετώπιση επίμονης υπερκοιλιακής ή κοιλιακής ταχυκαρδίας με υπερκέραση της συχνότητας της ταχυκαρδίας. Δηλαδή με ταχεία τεχνητή βηματοδότηση της καρδιάς, σε συχνότητα μεγαλύτερη της έκτοπης ταχυκαρδίας, επικρατεί ο τεχνητός ρυθμός, ο οποίος μετά προοδευτική ελάττωση της συχνότητας διακόπτεται και συνήθως επακολουθεί φυσιολογικός ρυθμός.

Επίσης, θεραπευτικό αποτέλεσμα συχνά λαμβάνεται και με χορήγηση ενός ή περισσοτέρων τεχνητών ηλεκτρικών ερεθισμάτων, με τα οποία διακόπτεται ο μηχανισμός επανεισόδου της ταχυκαρδίας και αποκαθίσταται ο φυσιολογικός ρυθμός.

Σε υποτροπιάζουσα έκτοπη ταχυκαρδία σταθερότερο θεραπευτικό αποτέλεσμα λαμβάνεται συχνά με εμφύτευση μόνιμου αντιταχυκαρδικού βηματοδότη, ο οποίος πυροδοτείται σε κάθε υποτροπή της ταχυκαρδίας.