Αξονική τομογραφία

Η συνηθισμένη αξονική τομογραφία δεν χρησιμοποιείται συχνά στη διάγνωση των καρδιακών παθήσεων. Εντούτοις, η αξονική τομογραφία μπορεί να ανιχνεύσει τις δομικές ανωμαλίες της καρδιάς, του περικάρδιου, των μεγάλων αγγείων, και των πνευμόνων.

Για αυτήν την διαδικασία, ο ασθενής τοποθετείται σε ένα μηχανικά κινούμενο κρεβάτι μέσα σε έναν ανιχνευτή αξονικής τομογραφίας, ο οποίος παίρνει μια σειρά ακτίνων X από διαφορετικές γωνίες. Όταν μια σειρά ανίχνευσης ολοκληρώνεται, το κρεβάτι προωθείται, και μια άλλη σειρά λαμβάνεται. Ο ασθενής μπορεί να κληθεί να μην αναπνέει κατά τη διάρκεια μιας ανίχνευσης έτσι ώστε η εικόνα να είναι καθαρή. Η αξονική τομογραφία διαφέρει από τις συνηθισμένες ακτίνες X επειδή απεικονίζει διάφορα επίπεδα πυκνότητας ιστού και παράγει έτσι πιο λεπτομερείς εικόνες. Από αυτές τις ανιχνεύσεις, ένας υπολογιστής δημιουργεί τις ανατομικές εικόνες ολόκληρου του στήθους (ή άλλων μερών σωμάτων) και τις εμφανίζει σε μια οθόνη. Ένα σύνολο ανιχνεύσεων μπορεί να διαρκέσει περίπου 30 λεπτά.

Αξονικός τομογράφος

Η νεότερη ultrafast αξονική τομογραφία, παρέχει μια τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα της καρδιάς. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει όχι μόνο τις ανατομικές ανωμαλίες της καρδιάς αλλά και διαταραχές της κίνησης των τοιχωμάτων της. Χρησιμοποιείται επίσης στη διάγνωση του ανευρύσματος της αορτής, ενδοκαρδιακών θρόμβων ή όγκων. Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση ανευρυσμάτων της αριστερής κοιλίας και συμπιεστικής περικαρδίτιδας.

Η υπολογισμένη αγγειογραφία τομογραφίας είναι ένας τύπος αξονικής τομογραφίας που χρησιμοποιείται για να παραγάγει τρισδιάστατες εικόνες των μεγαλύτερων αρτηριών του σώματος, συμπεριλαμβανομένων και των στεφανιαίων αρτηριών. Οι εικόνες είναι παρόμοιες στην ποιότητα με εκείνους που παράγονται από τη στεφανιαία αγγειογραφία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσει τις στενώσεις των αρτηριών καθώς και τους θρόμβους των πνευμονικών αρτηριών. (πνευμονικά έμβολα). Αντίθετα από την αγγειογραφία, ΑΤΑ δεν είναι μια αιματηρή διαδικασία. Συνήθως, μια ακτινοσκιερή ουσία που μπορεί να φανεί στις ακτίνες X εγχέεται σε μια φλέβα παρά σε μια αρτηρία όπως στην αγγειογραφία. Η ΑΤΑ διαρκεί συνήθως λιγότερο από 30 λεπτά.

Εικόνα από μαγνητική τομογραφία

L: Πνεύμονες, H: Καρδιά, V: Σπονδυλική στήλη, B: Στέρνο