Τμήμα ST του ηλεκτροκαρδιογραφήματος

Το τμήμα ST αντιστοιχεί στο μεσοδιάστημα από την πλήρη εκπόλωση μέχρι την έναρξη της επαναπόλωσης. Μετράται από το τέλος του QRS μέχρι την αρχή του κύματος Τ.

Το τμήμα ST είναι φυσιολογικά ισοηλεκτρικό. Μικρή ανάσπαση ή κατάσπαση του ST (μικρότερη του 1mm) μπορεί να εμφανίζεται σε φυσιολογικά άτομα.

Ανάσπαση ή κατάσπαση του τμήματος ST πάνω από 1mm είναι παθολογική.

Ανάσπαση

Ανάσπαση του τμήματος ST πάνω από 1mm είναι παθολογική και μπορεί να εμφανισθεί στις παρακάτω καταστάσεις:

  • Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
  • Στηθάγχη Prinzmetal
  • Ανεύρυσμα αριστερής κοιλίας και
  • Περικαρδίτιδα

Κατάσπαση

Κατάσπαση ST μεγαλύτερη του 1mm είναι συνήθως παθολογική και μπορεί να εμφανισθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Ισχαιμία μυοκαρδίου
  • Οξύ υπενδοκάρδιο έμφραγμα μυοκαρδίου
  • Υπερτροφία μυοκαρδίου
  • Χορήγηση δακτυλίτιδας