Υπερηχοκαρδιογράφημα αντίθεσης

Η λήψη καλών υπερηχογραφικών εικόνων είναι συχνά δυσχερής σε ασθενείς παχύσαρκους, με πιθοειδή θώρακα λόγω πνευμονικών νόσων ή με άλλη θωρακική παραμόρφωση, σε ασθενείς στην μονάδα εντατικής θεραπείας ή με αναπνευστήρα. Αυτές οι τεχνικά δύσκολες εξετάσεις μπορούν να βελτιωθούν με τη χορήγηση ακουστικού σκιαγραφικού.

 

Το σκιαγραφικό των υπερήχων αποτελείται από μικροφυσαλλίδες γεμάτες αέρα, οι οποίες έχουν μέγεθος μικρότερο από ένα ερυθρό αιμοσφαίριο. Οι μικροφυσαλλίδες εγκυστώνονται σε κέλυφος αλβουμίνης, ή άλλης ουσίας, η οποία παρεμποδίζει την καταστροφή τους στην υψηλής ταχύτητας κυκλοφορία του αίματος. Οι φυσαλλίδες βελτιώνουν την ποιότητα των εικόνων.

Οι παράγοντες αντίθεσης των υπερήχων ταξιδεύουν στο εσωτερικό της δεξιάς καρδιάς μετά από την ενδοφλέβια έγχυση, εντός της πνευμονικής κυκλοφορίας, και στη συνέχεια εντός της αριστερής καρδιάς. Το ηχοκαρδιογράφημα με σκιαγραφικό χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την αξιολόγηση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Οι καινούργιοι παράγοντες αντίθεσης είναι γενικά καλά ανεκτοί, αλλά ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν αλλεργικές αντιδράσεις από το σκιαγραφικό με αλβουμίνη.