Διαδικασία υπερηχοκαρδιογραφήματος

Ο ασθενής αφαιρεί τα ρούχα του από τη μέση και πάνω και ξαπλώνει στην εξεταστική κλίνη. Ο ασθενής ξαπλώνει στην αριστερή πλάγια θέση με το αριστερό χέρι κάτω από το κεφάλι. Ο ιατρός βρίσκεται πίσω από τον ασθενή και τοποθετεί τον μορφομετοτροπέα στον θώρακα του ασθενούς. Η καρδία απεικονίζεται από διάφορα «ακουστικά παράθυρα» για να γίνει πλήρης εκτίμηση.

Εφαρμόζεται ακουστικής αγωγιμότητας γέλη στο δέρμα που υπέρκειται της προς εξέταση περιοχής. Στη συνέχεια, ο εξεταστής τοποθετεί το μορφοτροπέα απαλά στην περιοχή, μετακινώντας τον όπως χρειάζεται για την λήψη των εικόνων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, η γέλη αφαιρείται. Στο διοισοφάγειο, δυναμικό και στο υπερηχοκαρδιογράφημα αντίθεσης θα χρειασθεί η εισαγωγή ενδοφλέβιας γραμμής (καθετηράκι) για τη χορήγηση φαρμάκων ή σκιαγραφικού.

Γίνεται και λήψη εικόνων της περιοχής κάτωθεν κι ελαφρώς αριστερά της θηλής (στην κορυφή δηλαδή της καρδιάς). Ο μορφομετατροπέας αντιλαμβάνεται τους υπερήχους των ηχητικών κυμάτων και τους μεταδίδει ως ηλεκτρικές ώσεις (ερεθίσματα). Ο υπερηχοκαρδιογράφος (μηχάνημα) μετατρέπει τις ώσεις αυτές σε μια κινούμενη εικόνα της καρδιάς. Ο μορφομετατροπέας (ηχοβολέας) καταγράφει επίσης την αιματική ροή μέσω του καρδιακού μυός.

Ο υπερηχοκαρδιογράφος επιτρέπει στον ιατρό να έχει οπτική αντίληψη του καρδιακού παλμού και ποικίλων δομών της καρδιάς. Περιστασιακά, οι πνεύμονες, τα πλευρικά οστά ή οργανικοί ιστοί, ενδέχεται να παρεμποδίζουν τα ηχητικά κύματα και τους υπερήχους να σχηματίσουν ξεκάθαρη εικόνα της καρδιακής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, ο υπερηχολόγος θα χορηγήσει στον ασθενή ενδοφλεβίως μικρή ποσότητα σκιαγραφικής ουσίας, ώστε να έχει καλύτερη εικόνα του εσωτερικού ης καρδιάς.

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, ίσως κριθεί αναγκαίο η διεξαγωγή περισσότερο διεισδυτικών εξετάσεων, χρησιμοποιώντας ειδικούς μορφομετατροπείς υπερηχοκαρδιογραφήματος.

Οι περισσότερες μελέτες διαρκούν 30 λεπτά περίπου.

Οι περισσότερες μελέτες υπερήχων δεν απαιτούν ειδική φροντίδα μετά την εξέταση.

Ασθενείς που υποβάλλονται σε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα ή σε υπερηχοκαρδιογραφική δοκιμασία φόρτισης με δοβουταμίνη, θα χρειαστούν παρακολούθηση για λίγο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Όλοι οι ασθενείς χρειάζονται ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με το πότε θα παραλάβει την απάντηση, καθώς και με ποιον θα επικοινωνήσει για πληροφορίες ή προκειμένου να αναφέρει ανεπιθύμητες ενέργειες ή επιπλοκές.