Δυναμικό υπερηχοκαρδιογραφημα ή υπερηχοκαρδιογράφημα κόπωσης με δοβουταμίνη (Stress Echo)

Το υπερηχοκαρδιογράφημα κόπωσης με δοβουταμίνη αξιολογεί την καρδιακή λειτουργία πριν και μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση δοβουταμίνης. Με την χορήγηση ενδοφλέβια αδενοσίνης, ουσίας που προκαλεί ισχαιμία του μυοκαρδίου σε περιοχές που αιματώνονται από στενωμένα στεφανιαία αγγεία, παρατηρώντας στο υπερηχογράφημα  την ύπαρξη ή όχι διαταραχών της κινητικότητας των τοιχωμάτων της καρδιάς, τίθεται η διάγνωση της ισχαιμίας και εκτιμάται η σοβαρότητα της  στεφανιαίας νόσου.

Για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αλλά και την εκτίμηση της βαρύτητάς της οι συνήθως χρησιμοποιούμενες μη επεμβατικές καρδιολογικές εξετάσεις είναι η δοκιμασία κόπωσης, το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου και το δυναμικό υπερηχοκαρδιογράφημα.

Συνήθως ξεκινάμε με την απλή δοκιμασία κόπωσης. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως είναι επιβεβλημένη η διενέργεια μιας από τις δύο επόμενες εξετάσεις. Το σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου έχει πολύ καλή διαγνωστική ακρίβεια αλλά συνδέεται με απορρόφηση σχετικά μεγάλης ποσότητας ακτινοβολίας. Αυτό δεν είναι επιθυμητό κυρίως στις μικρότερες  ηλικίες. Το δυναμικό υπερηχογράφημα έχει διαγνωστική ακρίβεια παρόμοια με αυτήν του σπινθηρογραφήματος. Ταυτόχρονα είναι ασφαλές, ο ασθενής δεν εκτίθεται καθόλου σε ακτινοβολία εφόσον αφορά μόνο τη χρήση των υπερήχων η οποία είναι ακίνδυνη, ενώ ο χρόνος για μια πλήρη εξέταση είναι μικρότερος.

Η δοβουταμίνη «στρεσάρει» την καρδιά αυξάνοντας τις απαιτήσεις σε οξυγόνο και επομένως και την καρδιακή συχνότητα και την αρτηριακή πίεση.

Πιθανά να ζητηθεί από τον ασθενή να διακόψει ή να προσαρμόσει τη δοσολογία κάποιων από τα φάρμακα που λαμβάνει όπως π.χ. φάρμακα που ανήκουν στην ομάδα των β-αναστολέων.

Αξιολόγηση

Φυσιολογικά, όταν συσπάται ο μυοκαρδιακός μύς, αυξάνει το πάχος του σε ποσοστό περίπου 40% σε σχέση με το τελοδιαστολικό πάχος, ενώ κατά την κόπωση (σωματική ή φαρμακευτική) αυξάνει μέχρι και ποσοστό 70%. Ανάλογα με το βαθμό συστολικής πάχυνσης, ένα μυοκαρδιακό τμήμα μπορεί να είναι υπερκινητικό (φυσιολογική συστολική πάχυνση), υποκινητικό (έκπτωση συστολικής πάχυνσης), ακινητικό (απουσία συστολικής πάχυνσης) ή δυσκινητικό (ακινητικό που επιπλέον προβάλει επί τα εκτός της κοιλίας κατά την συστολή).

Πιθανά να εμφανισθούν παρενέργειες από τη χορήγηση δοβουταμίνης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται υπέρταση, αρρυθμίες, ζάλη, θωρακικό άλγος, ναυτία, δύσπνοια.

Ενδείξεις

Η φαρμακευτική δυναμική ηχοκαρδιογραφία χρησιμοποιείται εναλλακτικά με την παραδοσιακή δοκιμασία κόπωσης:

  • Σε άτομα που αδυνατούν να ασκηθούν, καθώς πάσχουν από περιφερική αρτηριοπάθεια, αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ορθοπεδικά ή νευρολογικά προβλήματα, παχυσαρκία και

  • Σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαταραχές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας που καθιστούν μη ερμηνεύσιμη την απλή ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κόπωσης (υπερτροφία αριστερής κοιλίας, πλήρης αποκλεισμός αριστερού σκέλους, σύνδρομα προδιέγερσης, μόνιμη βηματοδότηση).

  • Μετά αμφίβολο αποτέλεσμα δοκιμασίας κόπωσης.

  • Διερεύνηση ενοχλημάτων μετά από αγγειοπλαστική στεφανιαίων ή επέμβαση καρδιακού bypass.

  • Μετά τη στεφανιογραφία για την αξιολόγηση αμφίβολων στενώσεων ή την ανίχνευση ισχαιμίας πριν  τη λήψη απόφασης για επαναιμάτωση.

Οι ασθενείς ενδέχεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης να αισθανθούν ταχυκαρδία, δύσπνοια ή κεφαλαλγία. Ο ασθενής πρέπει να αναφέρει στον ιατρό οτιδήποτε αισθανθεί.