Δοκιμασία ανακλίσεως (Tilting test, Tilt table testing

Η επιτραπέζια δοκιμή κλίσης συστήνεται συνήθως για τους ανθρώπους που εμφανίζουν λιποθυμικά επεισόδια (συγκοπή) η αιτία των οποίων δεν έχει καθορισθεί με τις συνήθεις καρδιολογικές εξετάσεις. Χαρακτηριστικά, ο ασθενής είναι τοποθετημένος σε ένα μηχανικό κρεβάτι με κλίση 60° έως 80° για 15 έως 20 λεπτά ενώ η αρτηριακή πίεση και καρδιακή συχνότης ελέγχονται συνεχώς.

Εάν η αρτηριακή πίεση δεν ελαττώνεται, χορηγείται ενδοφλεβίως ισοπροτερενόλη (ένα φάρμακο που διεγείρει την καρδιά) σε μια δόση αρκετά μεγάλη ώστε να αυξηθεί η καρδιακή συχνότης. Η διαδικασία παράγει πολλά ψευδώς θετικά αποτελέσματα, δηλαδή εμφανίζεται συχνά να είναι θετική για ύπαρξη καρδιακής νόσου ενώ δεν υπάρχει. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 30 έως 60 λεπτά.