Τάξη Ι αντιαρρυθμικά φάρμακα

Τα αντιαρρυθμικά της ταξης Ι είχαν ευρεία χρήση κατά το παρελθόν. Λόγω όμως της προαρρυθμικής τους δράσης χρησιμοποιούνται σπάνια και σε ειδικές καταστάσεις εκτός της προπαφαινόνης, η οποία χρησιμοποιείτα ευρέως για τη πρόληψη ή αποκατάσταση του ρυθμού σε κολπική μαρμαρυγή.

ΠΡΟΠΑΦΑΙΝΟΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ

Ενδείξεις: Κοιλιακές και υπερκοιλιακές αρρυθμίες ιδιαίτερα για τη πρόληψη ή αποκατάσταση του ρυθμού σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Αντενδείξεις: Μη ελεγχόμενη καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιογενές shock, βραδυκαρδία, διαταραχές της αγωγιμότητας, σύνδρομα βραδυκαρδίας-ταχυκαρδίας, σοβαρή αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαταραχές ηλεκτρολυτών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Αιμωδίες γλώσσας, χειλιών (τοπική αναισθητική δράση). Κεφαλαλγία, ζάλη, φωταψίες, ναυτία, εμετοί, δυσκοιλιότητα, διάρροια, ξηροστομία, ορθοστατικό σύνδρομο, χολόσταση, διαταραχές της αγωγής, επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας, πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε κύηση, ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια.

Δοσολογία: Από το στόμα 150-600 mg την ημέρα σε διαιρεμένες δόσεις. Στην αρχή πρέπει να γίνεται συχνός έλεγχος του ΗΚΓραφήματος και της αρτηριακής πίεσης.

Ιδιοσκευάσματα:

RYTMONORM tab 150, 300 mg

 

ΔΙΣΟΠΥΡΑΜΙΔΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ

Ενδείξεις: θεραπεία και πρόληψη κοιλιακών αρρυθμιών μετά από έμφραγμα τον μυοκαρδίου ή στις απειλητικές για την ζωή τον ασθενούς υπερκοιλιακές αρρυθμίες.

Αντενδείξεις: Σοβαρή ή μη ανατασσόμενη καρδιακή ανεπάρκεια, κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου και 3ου βαθμού, δυσλειτουργία τον φλεβοκόμβου, υπερευαισθησία στο φάρμακο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Καρδιακή υποσυστολία, υπόταση, κολποκοιλιακός αποκλεισμός, ξηροστομία, διαταραχές όρασης, επίσχεση ούρων. Σπανίως δυσκοιλιότητα, διάρροια, μετεωρισμός, ανορεξία, αδυναμία, εμετοί, εξανθήματα, αύξηση χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, ηπατικών ενζύμων, ουρίας και κρεατινίνης, αναιμία, υποκαλιαιμία, υπογλυκαιμία.

Αλληλεπιδράσεις: Τα διουρητικά μειώνουν τη δραστικότητα τον φαρμάκου λόγω υποκαλιαιμίας. Η ριφαμπικίνη ελαττώνει και η ερυθρομυκίνη αυξάνει τη στάθμη του.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε συνύπαρξη καρδιακής ανεπάρκειας, κολπικής μαρμαρυγής ή κολπικού πτερυγισμού να προηγείται δακτυλιδισμός. Σε παράταση του QT ή του QRS πέραν του 25% του αναμενομένου, σε κολποκοιλιακό αποκλεισμό 2ου ή 3ου βαθμού, σε διδεσμικό ή τριδεσμικό αποκλεισμό, να διακόπτεται η χορήγηση. Προσοχή επίσης σε κολποκοιλιακό αποκλεισμό 1ου βαθμού, κύηση, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια. Η αντιχολινεργική της δράση πιθανόν να προκαλέσει επιδείνωση του γλαυκώματος, της στενώσεως τον πυλωρού, της βαρείας μυασθένειας ή επίσχεση ούρων σε ασθενείς με υπερτροφία του προστάτη. Η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων αντιαρρυθμικων φαρμάκων, αντιισταμινικών και φαινοθειαζίνης αυξάνει τον κίνδυνο κοιλιακών αρρυθμιών. Να γίνεται διόρθωση τυχόν διαταραχής τον καλίου διότι σε υποκαλιαιμία μπορεί να είναι αναποτελεσματική και σε υπερκαλιαιμία τοξική.

Δοσολογία: Από το στόμα 300-800 mg ημερησίως σε διαιρεμένες δόσεις. Βραδέως ενδοφλεβίως σε τουλάχιστον 5 λεπτά, 2 mg/kg (μέγιστη δόση 150 mg) με σύγχρονη Ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή. Στη συνέχεια σε βραδεία έγχυση συντήρησης 0,4 mg/kg ανά ώρα.

Ιδιοσκευάσματα: RYTHMODAN

ΚΙΝΙΔΙΝΗ

Ενδείξεις: Πρόληψη και θεραπεία υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών, διατήρηση του φυσιολογικού ρυθμού μετά από ηλεκτρική ανάταξη.

Αντενδείξεις: Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, καρδιακή ανεπάρκεια, ιστορικό υπερευαισθησίας στο φάρμακο ή στην κινίνη, τοξικός δαχτυλιδισμός, παρατεταμένο QT διάστημα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Εμβοές ώτων, διαταραχές όρασης, κεφαλαλγία, ναυτία, έμετοι, κοιλιακοί πόνοι, διάρροια, αιμολυτική αναιμία, θρομβοπενική πορφύρα, ακοκκιοκυτταραιμία, αναφυλακτική αντίδραση μέχρι και shock. Επίσης ερυθρότητα του δέρματος, κνησμός, ασθματική κρίση. Σε κολπικό πτερυγισμό, αν δοθεί χωρίς να έχει προηγηθεί δακτυλιδισμός, μπορεί να επιτρέψει αγωγή 1:1 με επικίνδυνα υψηλή κοιλιακή συχνότητα. Μπορεί να προκαλέσει βαριές κοιλιακές αρρυθμίες, ιδίως τον τύπου πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας (Torsade des pointes). Μπορεί, τέλος, να επιτείνει την καρδιακή ανεπάρκεια.

Αλληλεπιδράσεις: Επιτείνει τη δράση των κουμαρινικών αντιπηκτικών και αντιχολινεργικών. Με διουρητικά κίνδυνος τοξικής δράσης από υποκαλιαιμία. Μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της δακτυλίτιδας στο αίμα.

Προσοχή στη χορήγηση:

Δοκιμαστική χορήγηση 200 mg για να αποκαλυφτούν πιθανές αντιδράσεις υπερευαισθησίας. H χορήγηση προηγουμένως δακτυλίτιδας μπορεί να ελαττώσει την ευαισθησία τον καρδιακού μυός στην κινιδίνη. Βλ. επίσης Αλληλεπιδράσεις. Το φάρμακο πρέπει να διακοπεί, όταν το QRS παραταθεί πάνω από 35% ή το QT παραταθεί σαφώς, ιδίως αν δεν έχουν υποχωρήσει οι έκτακτες συστολές.

Δασολογία: Για θεραπεία 200 mg θειικής κινιδίνης 4-5 φορές την ημέρα, αυξάνοντας τη δόση τις επόμενες ημέρες (μέγιστη δόση 3-4 g/24ωρο. Δόση συντήρησης 200-400 3-4 φορές την ημέρα.

Ιδιοσκευάσματα:

HYDROQUINIDINE

KINIDIN DURULES

ΠΡΟΚΑΙΝΑΜΙΔΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ

Ενδείξεις: Κοιλιακές αρρυθμίες;. ιδίως μετά οξύ έμφραγμα τον μυοκαρδίου, υπερκοιλιακή ταχυκαρδία.

Αντενδείξεις: Ιστορικό υπερεναισθησίας, κολποκοιλιακός αποκλεισμός, καρδιακή ανεπάρκεια, υπόταση, ερυθηματώδης λύκος.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ναυτία, έμετοι, διάρροια, πυρετός, σύνδρομο παρόμοιο προς το του ερυθηματώδους λύκου, ακοκκιοκυτταραιμία, ιδίως μετά μακροχρόνια χορήγηση, νεφρωσικό σύνδρομο. καρδιακή ανεπάρκεια, υπόταση (σε ενδοφλέβια χορήγηση).

Αλληλεπιδράσεις: Ενισχύει τον νευροορμονικό αποκλεισμό τον προκαλούμενο από ορισμένα φάρμακα (όπως π.χ. αμινογλυκοσίδες) καθώς και την υποτασική δράση θειαζιδών και αντιυπερτασικών φαρμάκων. 'Εχεί συνεργική δράση με τα αντιχολινεργικά.

Προσοχή στη χορήγηση: βρογχικό άσθμα, μυασθένεια, ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια (αύξηση των μεσοδιαστημάτων χορήγησης). Διαλύματα με έντονη χροιά ή ίζημα να απορρίπτονται.

Δοσολογία: Από το στόμα: 250-500 mg/4-8 ώρες. Παιδιά 50 mg ανά 24ωρο σε 4-6 δόσεις. Ενδοφλεβίως: 100 mg/min με ΗΚΓραφική παρακολούθηση και επανάληψη της δόσης ανά 5 λεπτά μέχρι να ελεγχθεί η αρρυθμία ή να εμφανισθούν ανεπιθύμητες ενέργειες (συνολική δόση μέχρι 1g). Στη συνέχεια δόση συντήρησης 0,25-2 mg/min ενδοφλεβίως. Ενδομυικώς 250-500 mg ανά 6-8 ώρες.

Ιδιοσκευάσματα:

PRONESTYL

ΦΑΙΝΥΤΟΙΝΗ

Ενδείξεις: Κοιλιακές ή υπερκοιλιακές αρρυθμίες προερχόμενες κυρίως από τοξικό δακτυλιδισμό.

Δoσολογία: Ενδοφλεβίως και με σύγχρονη παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, 250 mg (σε ρυθμό που να μην υπερβαίνει τα 50 mg/min). Σε ανάγκη επανάληψη της δόσης μετά 10 λεπτά. Στη συνέχεια χορήγηση από το στόμα, για διατήρηση του αποτελέσματος, 100-300 mg ανά 24 ωρο.

Ιδιοσκευάσματα:

ΕΡΑΝUΤΙΝ

ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ

Ενδείξεις: Κοιλιακές αρρυθμίες, ιδίως μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ως τοπικό αναισθητικό

Αντενδείξεις: Όλοι οι βαθμοί κολποκοιλιακού αποκλεισμού, νόσος του φλεβοκόμβου, σοβαρή μείωση μυοκαρδιακής συσταλτικότητας, πορφυρία, υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ζάλη, σύγχυση, παραισθήσεις, σπασμοί, άπνοια, shοck, ασυστολία.

Αλληλεπιδράσεις: Τα διουρητικά ανταγωνίζονται τη δράση της λόγω της υποκαλιαιμίας.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε καρδιακή και ηπατική ανεπάρκεια (μικρότερες δόσεις).

Δοσολογία: Ενδοφλεβίως 50-100 mg διαλύματος 2% εφάπαξ. Η δόση μπορεί να επαναληφθεί σε 5 λεπτά. Δόση συντήρησης 1-4 mg/min σε στάγδην ενδοφλέβια έγχυση.

Ιδιοσκευασματα:

XYLOKAINE.

ΜΕΞΙΛΕΤΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ

Ενδείξεις: Βλ. Λιδοκαίνη. Αντενδείξεις: Βραδυκαρδία, κολποκοιλιακός αποκλεισμός.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Βραδυκαρδία, υπόταση, σύγχυση, σπασμοί, δυσαρθρία, νυσταγμός, τρόμος, ναυτία, εμετοί, διάρροια. Επίσης έχουν αναφερθεί ίκτερος, ηπατίτιδα και αιματολογικές διαταραχές.

Δοσολογία: Από το στόμα 200-400 mg ανά 6-8 ώρες. Ενδοφλεβίως 100-250 mg εντός 5-10 λεπτών. Στη συνέχεια βραδεία έγχυση 250 mg αραιωμένων σε ισότονο διάλυμα χλωριούχού νατρίού ή δεξτρόζης σε μία ώρα. Ακολούθως βραδεία έγχυση 125 mg σε 2 ώρες και στη συνέχεια 0.5 mg/min.

Λοιπά: Βλ. Λιδοκαϊνη.

Ιδιοσκευάσματα:

MEXITIL