Τάξη IV αντιαρρυθμικά φάρμακα

Αντιαρρυθμική δράση της τάξης ΙV έχουν οι αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου και κυρίως η βεραπαμίλη. Η βεραπαμίλη δρα στα βηματοδοτικά κύτταρα των κόλπων γιαυτό και είναι δραστική κατεξοχήν σε υπερκοιλιακές αρρυθμίες.

ΒΕΡΑΠΑΜΙΛΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ

Ενδείξεις: Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες. Κολπικός πτερυγισμός ή μαρμαρυγή με υψηλή κοιλιακή συχνότητα. Στεφανιαία ανεπάρκεια, ιδίως όταν συνυπάρχει σπασμός. Αρτηριακή υπέρταση.

Αντενδείξεις: Κολποκοιλιακός αποκλεισμός, βραδυκαρδία, καρδιακή ανεπάρκεια, υπόταση, νόσος φλεβοκόμβου.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Δυσκοιλιότητα, ναυτία, έμετοι, υπόταση, βραδυκαρδία, ασυστολία, κυρίως μετά από ενδοφλέβια χορήγηση. Σπανίως κεφαλαλγία, ζάλη, ταχυκαρδία, ηπατίτιδα, αλλεργικές αντιδράσεις, γυναικομαστία και υπερπλασία των ούλων μετά από μακρόχρονη θεραπεία.

Αλληλεπιδράσεις: Με β-αναστολείς είναι δυνατόν να μεγαλώσει η βραδυκαρδία και να προκληθεί ασυστολία ή κολποκοιλιακός αποκλεισμός.

Προσοχή στη χορήγηση: Σε ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια (παρατείνεται η δράση της).

Δοσολογία: Από το στόμα 40-120 mg τρεις φορές την ημέρα. Ενδοφλεβίως 5 mg εφάπαξ σε 2 λεπτά. Επαναχορήγηση μετά 10 λεπτά αν είναι απαραίτητο.

Ιδιοσκευάσματα:

ISOPTIN tab 40, 80, 120, 240 mg