Φάρμακα καρδιάς

Πρώτα αναγράφεται η χημική ουσία και ακολουθεί το εμπορικό όνομα

Από το 1900 και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 ελάχιστα φάρμακα ήσαν διαθέσιμα για την θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης. Μετά το 1958, το έτος που εισήχθησαν για πρώτη φορά τα από του στόματος διουρητικά στην θεραπευτική, ο αριθμός των φαρμάκων αυξήθηκε υπέρμετρα. Η σημαντική προσφορά της φαρμακοβιομηχανίας δεν ήταν μόνον αριθμητική, αλλά κυρίως ποιοτική. Στην θεραπευτική φαρέτρα προστέθηκαν νέες κατηγορίες φαρμάκων, βασιζόμενων στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της αρτηριακής υπέρτασης, με εξαίρετες επιπρόσθετες, εκτός της υποτασικής, δράσεις, και με πολύ λίγες και συνήθως ήπιες παρενέργειες μη διαταράσσουσες την ποιότητα της ζωής των ασθενών.

Η παρασκευή ενός φαρμάκου