Νιτρώδη φάρμακα

Τα ποικίλα νιτρώδη άλατα έχουν κοινές επιθυμητές και ανεπιθύμητες ενέργειες. Διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως ως προς την ταχύτητα και τη διάρκεια δράσης τους, ανάλογα με τη δραστική ουσία, την οδό χορήγησης και τη φαρμακοτεχνική μορφή. Η ειδική ένδειξή τους (αντιμετώπιση παροξυσμών στηθάγχης ή πρόληψή τους) εξαρτάται ακριβώς από την ταχύτητα της δράσης τους. Την ταχύτερη, αλλά και βραχύτερη, δράση έχούν το (δύσχρηστο) νιτρώδες αμύλιο σε εισπνοές και η υπογλώσσια τρινιτρική γλυκερίνη.

Εκτός από τη στηθάγχη, τα νιτρώδη με ταχεία δράση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε οξεία αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς μειώνούν και τις περιφερικές αντιστάσεις (μεταφορτίο) και τη φλεβική επιστροφή (προφορτίο). Οι υπογλώσσιες μορφές με τη ταχύτατη δράση τους είναι κατάλληλες για την έγκαιρη έναρξη της αγωγής της οξείας αριστερής καρδιακής κάμψης από τον ίδιο τον άρρωστο.

Η ορθοστατική υπόταση και η κεφαλαλγία είναι οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες των νιτρωδών. Είναι ενδεχόμενο ένα άτομο που έχει έντονη κεφαλαλγία με το δινιτρικό ισοσορβίτη να ανέχεται καλύτερα άλλα σκευάσματα, όπως την τρινιτρική γλυκερίνη σε μορφή βραδείας απορρόφησης. Η συνεχής χορήγηση νιτρωδών χωρίς διακοπή προκαλεί ταχυφυλαξία (ανοχή στο φάρμακο με αποτέλεσμα ελάττωση των θεραπευτικών δράσεών του), πού αποφεύγεται με τη διαλείπουσα χορήγησή τους. Οι αντενδείξεις των νιτρωδών είναι επίσης κοινές για όλα με κυριότερες την υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια και, σπάνια, το γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΤΡΙΝΙΤΡΙΚΗ

Ενδείξεις: Προφύλαξη και θεραπεία στηθάγχης, οξύ έμφραγμα μυοκααρδιου, αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια.

Αντενδείξεις: Ορθοστατική υπόταση, υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπαθεια, αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, εγκεφαλική αιμορραγία, σοβαρή αναιμία. Ενδοφλεβίως, επιπλέον, σε ανεπάρκεια εγκεφαλικής αιμάτωσης και σε καταστάσεις επιπωματισμού ή συμπιεστικής περικαρδίτιδας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Κεφαλαλγία, ερυθρότητα προσώπου, ζαλη, αδυναμία, ταχυκαρδία. Σπανίως έμετοι, εξάνθημα, αποφολιδωτική δερματίτιδα, επίμονη υπόταση.

Αλληλεπιδράσεις: Η σύγχρονη ληψη οινοπνεύματος και άλλων αγγειοδιααταλτικών επιτείνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Δοσολογία: Υπογλώσσιες μορφές 0.3-1 mg επαναλαμβανόμενες αναλόγως των αναγκών. Ενδοφλεβίως: Σε συνεχή έγχυση 0.01-0.2 mg/min.

Ιδιοσκευασματα

NITRODYL/Laviphαr: subl.tab 0.3 mg χ 50,0.6 mg χ 50,

tts 2.5 mg/24hrs χ 30, 5 mg/ 24hrs χ 30, 7.5 mgη/24hrs χ 30, 10 mg/24hrs χ30

NITROLINGUAL/Νειαδας:, inj.sol 25mg/25 ml-αmρ

ΡAΝCΟRAΝ/Ciba-Geigy: tts 5 mg/241hrs χ 30, 10 mg/24hrs χ 30

TRINITRINE SIMPLE /Xαπια:

s.c.tab 0.15 mg χ 60

ΙΣΟΣΟΡΒΙΤΗΣ ΔΙΝΙΤΡΙΚΟΣ

Δoσoλoγία: Υπoγλωσσίως 5-10 mg. Από το στόμα 3Π-240 mg/240mg/24ωρο σε διαιρεμένες δόσεις αναλογως των αναγκων και την ανοχη του αρρωστου

Λοιπά: βλ. Γλυκερίνη τρινιτρική.

PENSORDIL/ΕΙpen: subl.tah 5 mg χ 40,10. mg χ 30, con.r.ιαρs 20 mg χ 30, 4o mg χ 30

ΙΣΟΣΟΡΒITΗΣ ΜΟΝΟΝΙΤΡΙΚΟΣ

Δοσoλoγία: Συνήθης δόση 40-120 mg ημερησίως σε διαιρεμένες δόσεις.

Λοιπά: βλ. Γλυκερίνη τρινιτρική

Ιδιοσκευάσματα:

ANGIOVAL/Κύκλπς: tab 2Π mg χ 5Π, 40 mg x 5Π

ΙSΟΜOΝ/Φαρμαλέξ: tab 20 mg χ 50 ΜOΝΟRΥΤΗΜ/Γερoλυμάτος: cοn.r.caρs 20 mg χ 28, 40 mg χ 28, 60 mg χ 14

MONOSORDIL/Εlpen: tab 20 mg χ 50, con.r.cap 60 mg χ Ι4