Ανάλυση του καρδιακού κινδύνου

Τα παρακάτω δεδομένα στηρίζονται στην μελέτη Framingham Heart Study για περίοδο πάνω από 50 έτη

ΒΗΜΑ 1: Βρείτε τους βαθμούς στηριζόμενοι στην ηλικία, αρτηριακή πίεση, LDL χοληστερίνη (κακή χοληστερίνη) και HDL χοληστερίνη (καλή χοληστερίνη) σας και επίσης στο αν είσθε καπνιστής ή έχετε σακχαρώδη διαβήτη

 

ΗΛΙΚΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

Α Γ
30-34 -1 -9
35-39 0 -4
40-44 1 0
45-49 2 3
50-54 3 6
55-59 4 7
60-64 5 8
65-69 6 8
70-74 7 9

 

LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

  Α Γ
<100 -3 -2
100-129 0 0
130-159 0 0
160-189 1 2
>189 2 2

 

HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

  Α Γ
<35 2 5
35-44 1 2
45-49 0 1
50-59 0 0
>59 -1 -3

 

ΕΙΣΘΕ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ;

  Α Γ
ΝΑΙ 2 2
ΟΧΙ 0 0

 

ΕΧΕΤΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ;

  Α Γ
ΝΑΙ 2 4
ΟΧΙ 0 0

 

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

  Α Γ
<120/<80 0 -3
120-129/80-84 0 0
130-139/85-89 1 0
140-159/90-99 2 2
>159/>99 3 3

 


 

ΒΗΜΑ 2: Προσθέστε τους βαθμούς που βρήκατε.

 

Ηλικία  
LDL-χοληστερίνη  
HDL-χοληστερίνη  
Αρτηριακή πίεση  
Σακχαρώδης διαβήτης  
Καπνιστής  
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ  

 


 

ΒΗΜΑ 3: Βρείτε το επίπεδο κινδύνου που έχετε για μελλοντικά καρδιακά επεισόδια τα επόμενα 10 έτη

 

Σύνολο βαθμών
<-2
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
>17
% Κίνδυνος ανδρών 1 2 2 3 4 4 5 7 8 10 13 17 21 26 32 38 46 54 54 54 54
% Κίνδυνος γυναικών 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 16 20 22 25 30

 


 

ΒΗΜΑ 4: Συγκρίνετε τον δικό σας κίνδυνο με άλλους. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων την επόμενη δεκαετία σε άτομα της ανάλογης ηλικίας μη καπνιστές και μη σακχαρoδιαβητικούς

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
30-34 3% 2%
35-39 5% 3%
40-44 7% 4%
45-49 11% 4%
50-54 14% 6%
55-59 16% 7%
60-64 21% 9%
65-69 25% 11%
70-74 30% 14%

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
30-34 <1% <1%
35-39 1% <1%
40-44 2% 2%
45-49 5% 3%
50-54 8% 5%
55-59 12% 7%
60-64 12% 8%
65-69 13% 8%
70-74 14% 8%