Θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας με συσκευές μηχανικής (κοιλιακής) υποβοήθησης

H συσκευή μηχανικής ή κοιλιακής υποβοήθησης (ΣΚΥ) είναι μια τεχνική αντλία που εμφυτεύεται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια για να βοηθήσει την μειωμένη λειτουργικότητα-απόδοση της αριστεράς κοιλίας.

Η ΣΚΥ χρησιμοποιείται συχνά ως γέφυρα προς μεταμόσχευση, με σκοπό να βοηθήσει τον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια να επιβιώσει μέχρι μια καρδιά δότη καταστεί διαθέσιμη για μεταμόσχευση. Αφορά κυρίως ασθενείς στους οποίους η φαρμακευτική θεραπεία έχει αποτύχει και που νοσηλεύονται με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Η συσκευή ΣΚΥ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία προορισμού, η οποία είναι μια εναλλακτική λύση της μεταμόσχευσης, παρέχοντας μακροπρόθεσμη καρδιακή υποστήριξη σε ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι για μεταμόσχευση.

Όταν χρησιμοποιείται ως γέφυρα προς μεταμόσχευση ή ως θεραπεία προορισμού, η ΣΚΥ παρέχει αποτελεσματική αιμάτωση του οργανισμού, διατηρεί ή βελτιώνει τη λειτουργία των άλλων ζωτικών οργάνων, βελτιώνει τη φυσική κατάσταση και επιτρέπει τη συμμετοχή σε προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης.

Πώς λειτουργεί μια συσκευή ΣΚΥ;

Μια ΣΚΥ δεν αντικαθιστά την καρδιά, αλλά λειτουργεί παράλληλα με αυτήν με σκοπό τη μεταφορά της κατάλληλης ποσότητας αίματος στη περιφέρεια, μειώνοντας το έργο της αριστερής κοιλίας.

Μια ΣΚΥ της αριστεράς κοιλίας λαμβάνει αίμα από την αριστερή κοιλία και το μεταφέρει στην αορτή. Η ΣΚΥ της δεξιάς κοιλίας λαμβάνει αίμα είτε από το δεξιό κόλπο ή τη δεξιά κοιλία και την παραδίδει στην πνευμονική αρτηρία. Μερικές ΣΚΥ μπορεί να βοηθούν και τις δύο κοιλίες.

Από ποια επιμέρους τμήματα αποτελείται μια συσκευή ΣΚΥ;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι και μεγέθη ΣΚΥ. Το μέγεθος της συσκευής εξαρτάται από την λειτουργία του. Σε γενικές γραμμές, η συσκευή αποτελείται από την αντλία (η οποία μπορεί να εμφυτεύεται στην κοιλιακή χώρα ή να είναι έξω από το σώμα), ένα σύστημα ελέγχου (υπολογιστή) και μια πηγή ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα ή μπαταρία).

 

 

Επίσης μέρος του συστήματος αποτελούν ο σωλήνας εισροής που τοποθετείται στο κάτω μέρος (κορυφή) της αριστερής κοιλίας και ο σωλήνας εκροής που συνδέεται στην αορτή.

Ποιος είναι υποψήφιοι για να λάβουν ΣΚΥ;

Αποτελεί μια θεραπευτική επιλογή για μερικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος του σώματος και την παρουσία των άλλων νοσημάτων.

Αντένδειξη αποτελούν οι διαταραχές πήξης του αίματος, η μη αναστρέψιμη νεφρική ανεπάρκεια, η σοβαρή ηπατική νόσο, η σοβαρή ασθένεια των πνευμόνων  ή οι λοιμώξεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντιβιοτικά.

Πόσο καιρό γίνεται η υποστήριξη με ΣΚΥ;

Το χρονικό διάστημα αυτό ποικίλει, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος, αν η ΣΚΥ εμφυτεύθηκε για γέφυρα προ μεταμόσχευση ή θεραπεία προορισμού καθώς και τη γενική κατάσταση της υγείας.

Η μέση διάρκεια για γέφυρα προς μεταμόσχευση ποικίλλει, δεδομένου ότι ο χρόνος που απαιτείται για την εύρεση μοσχεύματος ποικίλλει και αυτός.