Κάνει καλό στη καρδιά

Το σεξ κάνει καλό στην καρδιά σας. Έρευνα εικοσαετίας που έγινε στη Μ. Βρετανία έδειξε ότι οι άνδρες που έκαναν σεξ δύο ή περισσότερες φορές την εβδομάδα είχαν τις μισές πιθανότητες να υποστούν μια μοιραία καρδιακή προσβολή από ό, τι οι άνδρες που έκαναν σεξ λιγότερο από μία φορά το μήνα. Και αν κάποιοι από τα ‘μεγαλύτερα’ αγόρια ανησυχούν ότι το σεξ θα μπορούσε να τους προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο, η μελέτη δεν βρήκε συσχετισμό μεταξύ της συχνότητας του σεξ και της πιθανότητας να έχουν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.