Στεφανιαίες αρτηρίες

Οι αρτηρίες που αιματώνουν την καρδιά ονομάζονται στεφανιαίες. Η σημασία κάθε στεφανιαίας αρτηρίας είναι ευθέως ανάλογη με το τμήμα της καρδιάς που τροφοδοτεί.

Οι στεφανιαίες αρτηρίες ξεκινούν από την αορτή, η οποία αποτελεί την κεντρική αρτηρία του σώματος, που μεταφέρει το αίμα από την καρδιά σε όλα τα υπόλοιπα όργανα μέσω διαφορετικών αρτηριών.

Τα στόμια των στεφανιαίων αρτηριών βρίσκονται στην αρχή της αορτής, ακριβώς στο σημείο που αυτή ξεκινάει από την καρδιά.

Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία διανύει συνήθως ένα τμήμα περίπου δύο εκατοστών πριν δώσει δυο μεγάλους κλάδους, τον πρόσθιο κατιόντα και την περισπωμένη αρτηρία.

 

Το τμήμα πριν από τη διακλάδωση της ονομάζεται στέλεχος της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας και είναι πολύ σημαντικό γιατί τροφοδοτεί πάνω από το 75% της καρδιάς (δηλαδή της περιοχής της αριστερής κοιλίας) με αίμα.

Ο πρόσθιος κατιόντος αιματώνει συνήθως το μεγαλύτερο μέρος της αριστερής κοιλίας της καρδιάς. Το υπόλοιπο αιματώνεται από την περισπωμένη και τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Η σχετική σημασία των δύο αυτών αρτηριών εξαρτάται από τη συμμετοχή τους στην αιμάτωση του κατώτερου και πλάγιου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας της καρδιάς.

Ο πρόσθιος κατιόντος θεωρείται σημαντικότερος από τις άλλες δύο στεφανιαίες αρτηρίες, ακριβώς λόγω της αυξημένης συμμετοχής του στην τροφοδοσία της αριστερής κοιλίας της καρδιάς.