Η χρήση κανναβης αυξάνει τους θανάτους από καρδιά

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, το κάπνισμα κάνναβης σε νεαρή ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων αργότερα στη ζωή.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, εξετάζει συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD) σε νέους, υγιείς χρήστες κάνναβης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν λεπτές αλλά δυνητικά σημαντικές αλλαγές στην καρδιακή και αρτηριακή λειτουργία.

Το κάπνισμα είναι γνωστό ότι επηρεάζει την καρδιαγγειακή λειτουργία, προκαλώντας αλλαγές στα αιμοφόρα αγγεία και την καρδιά. Λιγότερα είναι γνωστά για την επίδραση του καπνίσματος κάνναβης στον μακροπρόθεσμο καρδιαγγειακό κίνδυνο, παρά την αυξανόμενη χρήση της σε όλο το κόσμο. Η κάνναβη είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ψυχαγωγική ουσία παγκοσμίως μετά το αλκοόλ.

Η ομάδα μελέτησε 35 άτομα ηλικίας 19 έως 30 ετών, τα μισά από τα οποία ήταν χρήστες κάνναβης. Για την ανάλυση, χρησιμοποίησαν απεικόνιση υπερήχων για να ελέγξουν την καρδιά και τις αρτηρίες. Μετρήθηκε η αρτηριακή δυσκαμψία, η αρτηριακή λειτουργία και η ικανότητα των αρτηριών να διαταθούν κατάλληλα με μεγαλύτερη ροή αίματος. Και τα τρεις παράμετροι είναι δείκτες καρδιαγγειακής λειτουργίας και δυνητικού μελλοντικού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η αρτηριακή δυσκαμψία ήταν μεγαλύτερη στους χρήστες κάνναβης από ό, τι σε μη χρήστες. Η ομάδα μέτρησε πόσο γρήγορα ένα κύμα πίεσης ταξίδεψε στην αρτηρία. Οι πιο δύσκαμπτες αρτηρίες μεταδίδουν το αρτηριακό κύμα πιο γρήγορα.

Ένας μελετητής είπε ότι η ομάδα εξεπλάγει ότι δεν υπήρχε διαφορά στη διαστολή της αρτηρίας ως απάντηση στην αλλαγή της ροής του αίματος. Και τα τρία μέτρα συνήθως αλλάζουν στους καπνιστές τσιγάρων, με πιο σκληρές αρτηρίες και χαμηλότερη αγγειακή και καρδιακή λειτουργία. "Δεν γνωρίζουμε ακόμα γιατί στους χρήστες κάνναβης δεν υπάρχει διαφορά στην αγγειακή λειτουργία", είπε.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι οι διαφορές μπορεί να αντικατοπτρίζουν τις παραλλαγές στον τρόπο κατανάλωσης καπνού και κάνναβης, καθώς και τις ποσότητες, τη συχνότητα και την ηλικία του χρήστη. «Κοιτάξαμε νέους χρήστες κάνναβης. Στη βιβλιογραφία των τσιγάρων, οι βαρείς, μακροχρόνιοι καπνιστές παρουσιάζουν μειωμένη αγγειακή λειτουργία, αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για τους νεότερους καπνιστές».

Οι ερευνητές σχεδιάζουν περαιτέρω μελέτες για να μάθουν για τις πιθανές επιπτώσεις αυτών των αλλαγών και τον κίνδυνο νόσου σε άτομα που χρησιμοποιούν κάνναβη. "Αυτό είναι συναρπαστικό νέο στοιχείο, που υποδηλώνει ότι ακόμη και πριν εμφανιστούν πιο εμφανή σημεία και συμπτώματα καρδιαγγειακών παθήσεων, μπορεί να υπάρχουν πιο ανεπαίσθητες ενδείξεις στην αλλοιωμένη φυσιολογική αγγειακή λειτουργία", δήλωσε ένας ερευνητής.

"Ανοίγει επίσης το δρόμο για τις επόμενες μελέτες μας, που στοχεύουν στην κατανόηση των άμεσων επιπτώσεων της κατανάλωσης κάνναβης και πώς αυτό μπορεί να αλληλεπιδράσει με κοινό στρες της καθημερινής ζωής, όπως η άσκηση."

Ένας ερευνητής τόνισε ότι έχουν γίνει λίγες μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της χρήσης κάνναβης στην καρδιαγγειακή υγεία. "Αυτό είναι ένα συναρπαστικό πεδίο έρευνας, δεδομένης της πανταχού παρουσίας της χρήσης κάνναβης και του κενού γνώσεων που υπάρχει. Είναι ένα πεδίο ώριμο με ευκαιρίες.