Μεταβολικά υγιής παχυσαρκία: Τι είναι πάλι τούτο;

Οι επιστήμονες έχουν προτείνει έναν απλό νέο ορισμό για την «μεταβολικά υγιή παχυσαρκία» σε άτομα που που δεν έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ) ή θανάτου.

Μια έρευνα που έγινε με επικεφαλής την Anika Zembic από το Γερμανικό Ινστιτούτο Ανθρώπινης Διατροφής κατηγοριοποίησε μια ομάδα ατόμων ανάλογα με ανθρωπομετρικούς και μεταβολικούς παράγοντες σε δύο ομάδες.

Η πρώτη ομάδα ήταν οι μεταβολικά υγιής παχύσαρκοι οι οποίοι είχαν συστολική αρτηριακή πίεση >130 mm Hg χωρίς χρήση φαρμάκου για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, αναλογία μέσης-ισχίου >0,95 (στις γυναίκες) και >1,03 (στους άνδρες) και δεν έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, και στη δεύτερη ομάδα ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Με βάση αυτόν τον νέο ορισμό, το 42% των συμμετεχόντων στην έρευνα για την Εθνική Υγεία και Διατροφή στις ΗΠΑ (NHANES-III) και το 19% των συμμετεχόντων στη μελέτη Biobank στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν μεταβολικά υγιή παχυσαρκία και δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από ΚΑΝ ή ολικής θνησιμότητας σε σύγκριση με άτομα με μεταβολικά υγιές φυσιολογικό βάρος.

Τα άτομα που ορίζονται ως μεταβολικά ανθυγιεινά χρησιμοποιώντας αυτόν τον ορισμό είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κινδύνου για ΚΑΝ και συνολική θνησιμότητα ανεξάρτητα από την κατηγορία του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και τα άτομα με φαινότυπο που ορίζεται ως μεταβολικά υγιή παχυσαρκία δεν εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο.

Ο νέος μας ορισμός μπορεί να είναι σημαντικός όχι μόνο για τον διαστρωμάτωση του κινδύνου σε άτομα με παχυσαρκία, αλλά και σε άτομα υπέρβαρα ή με φυσιολογικό βάρος.

Το πιο σημαντικό όμως είναι οτι ορισμένα άτομα με μεταβολικά υγιή παχυσαρκία πιθανότατα θα μεταβούν σε ανθυγιεινή παχυσαρκία με την πάροδο του χρόνου λόγω αύξησης βάρους, γήρανσης και έλλειψης σωματικής δραστηριότητας.