Αίτια καρδιακής ανεπάρκειας

Ποια τα αίτια της καρδιακής ανεπάρκειας

Πρώτα έτη ζωής

 • Έκπτωση της μυοκαρδιακής λειτουργίας συνεπεία μυοκαρδίτιδας

 • Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες

 • Συγγενείς καρδιοπάθειες

5-15 έτη

 • Οξεία ρευματική μυοκαρδίτιδα

 • Οξεία σπειραατονεφρίτιδα (υπερτασική απάντηση)

 • Συγγενείς καρδιοπάθειες

Νέοι ενήλικοι

 • Οξεία ρευματικη καρδίτιδα

 • Ρευματικές βαλβιδοπάθειες

 • Μυοκαρδίτιδα

 • Διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Ενήλικοι 40 ετών

 • Στεφανιαίας νόσος

 • Υπερτασική καρδιοπάθεια

 • Διατατική μυοκαρδιοπάθεια

 • Εκφυλιστικές βαλβιδοπάθειες

 • Ρευματικές βαλβιδοπάθειες

 • Σπάνιες σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες

Η καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως αποτελεί συνέπεια μακρόχρονης καρδιοπάθειας: Η συχνότερη αιτία είναι η υπέρταση. Η ισχαιμική καρδιακή νόσος (έμφραγμα μυοκαρδίου και στηθάγχη), ο διαβήτης, η βαλβιδική νόσος, οι μυοκαρδιοπάθειες, οι αρρυθμίες, η κατάχρηση αλκοόλης, η επίμονη ταχυκαρδία, οι λοιμώξεις, ο υποθυρεοειδισμός, η αναιμία και τα φάρμακα.

Οι παθήσεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν καρδιακή ανεπάρκεια μειώνοντας την ικανότητα προς σύσπαση της καρδιάς, μειώνοντας την πλήρωση της καρδιάς με αίμα ή γεμίζοντας τις κοιλότητες της καρδιάς με μεγάλη ποσότητα αίματος. Η πάθηση αυτή δεν εμφανίζεται ξαφνικά αλλά υπάρχει συνήθως για χρόνια, εξελίσσεται και επιδεινώνεται.