Μυοκαρδιοπλαστική στη καρδιακή ανεπάρκεια

Η μυοκαρδιοπλαστική είναι μια άλλη μέθοδος υποστήριξης της ανεπαρκούσης καρδιάς για άτομα που δεν μπορούν ή δεν βρίσκουν δότη για μεταμόσχευση.

Η ιδέα να χρησιμοποιηθεί σκελετικός μυς προς υποβοήθηση της ανεπαρκούσης καρδιάς είναι τουλάχιστον 50 ετών. Όμως, τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη νέων τεχνικών βοήθησε στη διάδοση αυτής της μεθόδου.

Χρησιμοποιείται ο πλατύς ραχιαίος μυς, είτε σε αντικατάσταση του νεκρωμένου μυοκαρδίου είτε ως υποβοήθηση της συσπαστικότητας της ανεπαρκούσης καρδιάς. Πριν από την τοποθέτηση του σκελετικού μυός είναι απαραίτητος ο μετασχηματισμός αυτού, με διάφορες τεχνικές, ώστε να αποφεύγεται ο μυϊκος κάματος του γραμμωτού μυός αφού ο αναερόβιος μεταβολισμός μετατρέπεται σε αερόβιο. Ο σκελετικός μυς συνδέεται με βηματοδοτικό σύστημα ώστε να συγχρονίζεται με τα αυτόχθονα ερεθίσματα.

Η μυοκαρδιοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί στην κλινική πρακτική με ανευρυσματεκτομή, αντικατάσταση βαλβίδων ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη.