Συστολή της καρδιάς

 

Κατά τη συστολική περίοδο το αίμα ρέει από τους τις κοιλίες προ τα μεγάλα αγγεία (στην αορτή από την αριστερά κοιλία και πνευμονική αρτηρία από τη δεξιά κοιλία). Τούτο γίνεται επειδή στο τέλος της διαστολής ακολουθεί συστολή των κοιλιών και η πίεση μέσα σε αυτές αυξάνεται απότομα πάνω από τη πίεση που επικρατεί στα μεγάλα αγγεία, με αποτέλεσμα την διάνοιξη της αορτικής και πνευμονικής βαλβίδας.

Ταυτόχρονα οι κόλποι διαστέλλονται και αίμα ρέει από την άνω και κάτω κοίλη φλέβα στο δεξιό κόλπο και από τις πνευμονικές φλέβες στον αριστερό κόλπο.

Στην αρχή της συστολής ή εξώθηση είναι ταχεία και σταδιακά μειώνεται. Το τέλος της συστολής υποδηλώνεται με τη σύγκλειση της αορτικής και πνευμονικής βαλβίδας.

  

Η λειτουργία του κόλπου και της κοιλίας

Ο κόλπος λαμβάνει αίμα το οποίο επιστρέφει στην καρδιά. Ο κόλπος λειτουργεί σαν προθάλαμος για την κοιλία, επιτελεί όμως και ελαφρά υποβοηθητική αντλητική λειτουργία για την προώθηση του αίματος προς την κοιλία.

Η κοιλία δέχεται αίμα από τον κόλπο και προσφέρει την κύρια δύναμη για την προώθηση του αίματος μέσα στην πνευμονική ή την περιφερειακή κυκλοφορία.