Cialis (Ταδαλαφίλη)

Τι είναι το ταδαλαφίλη;

Το ταδαλαφίληείναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ταδαλαφίλη. Διατίθεται σε δισκία (2,5, 5, 10 και 20 mg).

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το ταδαλαφίλη;

Το ταδαλαφίλη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ανδρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας (ορισμένες φορές αποκαλείται ανικανότητα), όταν δεν μπορούν να επιτύχουν ή να διατηρήσουν επαρκή στύση στο πέος, για ικανοποιητική σεξουαλική δραστηριότητα. Για να φέρει αποτέλεσμα η ταδαλαφίλη, πρέπει να υπάρχει σεξουαλική διέγερση. Το φάρμακο χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Πώς χρησιμοποιείται το ταδαλαφίλη;

Η συνιστώμενη δόση της ταδαλαφίλη είναι 10 mg, η οποία λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή, όταν ο ασθενής το επιθυμεί, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 20 mg για τους άνδρες που δεν ανταποκρίνονται στη δόση των 10 mg. Η μέγιστη συνιστώμενη συχνότητα λήψης του φαρμάκου είναι μία φορά την ημέρα, ωστόσο, η συνεχής καθημερινή λήψη της ταδαλαφίλης σε δόση των 10 ή 20 mg δεν συνιστάται.

Η ταδαλαφίλη μπορεί να λαμβάνεται μία φορά την ημέρα από τους άνδρες που σκοπεύουν να κάνουν συχνή χρήση του σκευάσματος (δύο φορές την εβδομάδα ή και συχνότερη), βάσει της κρίσης του ιατρού. Η δόση έχει οριστεί στα 5 mg μία φορά ημερησίως, άλλα μπορεί να μειωθεί στα 2,5 mg μία φορά ημερησίως ανάλογα με το πόσο καλά γίνεται ανεκτό το σκεύασμα. Το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα και η καταλληλότητα της ημερήσιας δοσολογίας πρέπει να επανεκτιμάται τακτικά.

Οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ ή τους νεφρούς τους δεν πρέπει να λαμβάνουν περισσότερα από 10 mg σε μία δόση. Η χορήγηση του φαρμάκου μία φορά ημερησίως δεν συνιστάται στην περίπτωση ασθενών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τους νεφρούς τους και πρέπει να συνταγογραφείται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ κατόπιν προσεκτικής εκτίμησης του οφέλους και των κινδύνων που συνεπάγεται η λήψη του.

Πώς δρα η ταδαλαφίλη;

Η δραστική ουσία του ταδαλαφίλη, η ταδαλαφίλη, ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που αποκαλούνται αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5). ∆ρα αναστέλλοντας το ένζυμο της φωσφοδιεστεράσης, το οποίο συνήθως διασπά μια ουσία γνωστή ως κυκλική μονοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP). Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής σεξουαλικής διέγερσης παράγεται στο πέος η cGMP, η οποία προκαλεί τη χαλάρωση του λείου μυϊκού ιστού του πέους (του corpora cavernosa επιτρέποντας την εισροή του αίματος στο corpora, προκαλώντας την στύση. Αναστέλλοντας τη διάσπαση της cGMP, η ταδαλαφίλη αποκαθιστά τη στυτική λειτουργία. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η σεξουαλική διέγερση.

Ποιο είναι το όφελος του ταδαλαφίλη σύμφωνα με τις μελέτες;

Η ταδαλαφίλη αποδείχθηκε σε σημαντικό βαθμό αποτελεσματικότερο από το εικονικό φάρμακο σε όλες τις μελέτες. Σε ένα από τα ερωτηματολόγια με μέγιστη βαθμολογία τους 30 βαθμούς, οι ασθενείς που συγκέντρωσαν περίπου 15 βαθμούς πριν από τη θεραπεία συγκέντρωσαν περίπου 22.6 ή 25 βαθμούς κατόπιν της χορήγησης ταδαλαφίλης 10 mg ή 20 mg, αντιστοίχως. Γενικά, στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε γενικό πληθυσμό, ποσοστό 81% των ασθενών που έλαβαν ταδαλαφίλη «κατ’ επιθυμία του» ανέφερε βελτίωση στη στυτική λειτουργία του σε σύγκριση με ποσοστό 35% των ασθενών που έλαβε εικονικό φάρμακο.

Οι ασθενείς που έλαβαν ταδαλαφίλη μία φορά ημερησίως σε δόσεις των 2,5 ή 5 mg ανέφεραν επίσης βελτίωση στη στυτική τους λειτουργία σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το ταδαλαφίλη;

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (που εμφανίζονται σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) είναι πονοκέφαλος και δυσπεψία. Ο πλήρης κατάλογος όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το ταδαλαφίλη περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Η ταδαλαφίλη δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που ενδέχεται να παρουσιάσουν υπερευαισθησία (αλλεργία) στην ταδαλαφίλη ή σε κάποιο από τα υπόλοιπα συστατικά του και για τους οποίους δεν συνιστάται η σεξουαλική δραστηριότητα (π.χ. άνδρες που πάσχουν από καρδιοπάθεια). Δεν πρέπει επίσης να χορηγείται σε ασθενείς που σε κάποια χρονική στιγμή παρουσίασαν απώλεια όρασης λόγω της ροής του αίματος στο νεύρο του ματιού (ΝΑΙΟΝ, ή μη αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια). Η ταδαλαφίλη δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με νιτρικά (είδος φαρμάκου για τη θεραπεία της στηθάγχης). Ο ιατρός πρέπει να εκτιμήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους, από τη σεξουαλική δραστηριότητα, σε ασθενείς που πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο. Επειδή το ταδαλαφίλη δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς οι οποίοι υπέστησαν καρδιακή προσβολή τους τελευταίους 3 μήνες, εγκεφαλικό επεισόδιο τους τελευταίους 6 μήνες, εμφανίζουν υψηλή αρτηριακή πίεση ή καρδιακές διαταραχές (αρρυθμίες), όλες οι προαναφερθείσες κατηγορίες ασθενών δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν.