ΟΓΚΟΙ - ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Κακοήθεις όγκοι της καρδιάς

Ταξινόμηση

Δεν υπάρχει τέλεια ταξινόμηση των καρδιακών νεοπλασμάτων, όπως σε κάθε όργανο ή ιστό, τα νεοπλάσματα που προσβάλουν την καρδιά μπορεί να είναι πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή. Τα πρωτοπαθή μπορεί να είναι καλοήθη ή κακοήθη και τα δευτεροπαθή ή μεταστατικά, είναι εξ' ορισμού κακοήθη. Τα μεταστατικά νεοπλάσματα είναι πάρα πολύ πιο συχνά από τα πρωτοπαθή με μια σχέση τουλάχιστον 30 προς 1.

Η συχνότητα ανεύρεσης πρωτοπαθών καλοηθών και κακοηθών όγκων στις περισσότερες σειρές νεκροτομών ποικίλλει άπω 0,1 έως 0,3 %.

Οι συχνότητες των μεταστατικών νεοπλασμάτων επίσης ποικίλουν από αναφορά σε αναφορά, αλλά όλες οι μελέτες κατατάσσουν τον καρκίνο του πνεύμονα ως τον πλέον συχνό μεταστατικό καρκίνο στη νεκροτομή ή ακολουθούμενος από τον καρκίνο του μαστού, το λέμφωμα και την λευχαιμία.

Εντόπιση

Τα καρδιακά νεοπλάσματα μπορεί να προσβάλλουν μόνο το ενδοκάρδιο, μόνο το επικάρδιο ή κατά ποικίλους συνδυασμούς. Η πλέον συχνή τοποθεσία των μεταστατικών καρδιακών νεοπλασμάτων είναι το επικάρδιο. Νεοπλάσματα περιοριζόμενα στο τοιχωματικό περικάρδιο, χωρίς επέκταση στο επικάρδιο δεν θεωρούνται καρδιακά νεοπλάσματα.

Οι επικαρδιακές νεοπλασματικές εναποθέσεις μπορεί να είναι πολυεστιακές ή μεμονωμένες ή μπορεί να είναι εκτεταμένες και διάχυτες. Ομοίως, οι ενδομυοκαρδιακές μάζες μπορεί να είναι εστιακές ή πολυεστιακές.

Η πλέον συχνή θέση ενδομυοκαρδιακών μαζών είναι το ελεύθερο τοίχωμα της αριστεράς κοιλίας και μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Τα ενδοκαρδιάκα νεοπλάσματα ή ενδοκοιλοτικά μπορεί να αφορούν μία ή περισσότερες καρδιακές κοιλότητες.

Οι ενδοκοιλοτικοί όγκοι προκαλούν απόφραξη των χώρων εισόδου της καρδιάς, ή μεταξύ των καρδιακών κοιλοτήτων ή του χώρου εξόδου από μία κοιλιακή κοιλότητα.

Τα ενδοκοιλοτικά νεοπλάσματα μπορεί να αποσπαστούν μερικώς και να προκαλέσουν πνευμονική ή συστηματική εμβολή ή και τα δυο. Οι ενδοκοιλοτικοί όγκοι είναι οι μόνοι που μπορούν να παράγουν την τριάδα απόφραξης, εμβολής και συστηματικών συμπτωμάτων.

oncology.gr