Takotsubo μυοκαρδιοπάθεια

Από καιρό έχει γίνει συσχέτιση μεταξύ άγχους και καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η πεποίθηση αυτή έχει επιταθεί από ένα ξεχωριστό καρδιακό σύνδρομο που περιγράφηκε αρχικά στον ιαπωνικό πληθυσμό και ονομαζόταν Takotsubo μυοκαρδιοπάθεια.

Η Takotsubo μυοκαρδιοπάθεια μιμείται το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και χαρακτηρίζεται από αναστρέψιμη υποκιησία και διάταση της κορυφής της αριστεράς κοιλίας με απουσία αγγειογραφικά σημαντικής στένωση επικαρδιακής στεφανιαίας αρτηρίας.

Στα ιαπωνικά, "Tako-Tsubo" σημαίνει "κιούρτο για την παγίδευση χταποδιού," γιατί η αριστερή κοιλία του ασθενή μοιάζει με αυτό το εξάρτημα. Η Takotsubo καρδιομυοπάθεια, η οποία είναι παροδική και τυπικά εκδηλώνεται μετά από οξύ συναισθηματικό στρες, καλείται επίσης ως  «καρδιομυοπάθεια του στρες" ή " broken-heart syndrome".

Το ιαπωνικό κιούρτο (Tako-Tsubo) για το ψάρεμα του χταποδιού

Συμπτώματα

Η πλειοψηφία των ασθενών παρουσιάζουν συμπτώματα που δεν μπορούν να διακριθούν από αυτά που εμφανίζονται σε ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Οι περισσότεροι εμφανίζουν πόνο στο στήθος σε κατάσταση ηρεμίας, αν και ορισμένοι ασθενείς έχουν δύσπνοια μόνο ως αρχικό και μοναδικό σύμπτωμα. Σπάνια, οι ασθενείς εμφανίζουν συγκοπή ή καρδιακή ανακοπή. Το σύνδρομο φαίνεται να εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ωστόσο, μερικές σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί σε νεότερες γυναίκες και άνδρες. Οι ασθενείς συνήθως είναι αιμοδυναμικά σταθεροί, αλλά με κλινικά ευρήματα ήπιας έως μέτριας συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Σε μια μειοψηφία των ασθενών, μπορεί να εμφανιστεί υπόταση ή καρδιογενές σοκ, μια σπάνια επιπλοκή. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναι να προηγείται ένα συναισθηματικό ή σωματικό αγχωτικό γεγονός σε περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών.

Παθοφυσιολογία

Η παθοφυσιολογία του συνδρόμου δεν είναι απόλυτα γνωστή. Αρκετοί μηχανισμοί για την αναστρέψιμη καρδιομυοπάθεια έχουν προταθεί, όπως σπασμός των επικαρδιακών αρτηριών, σπασμός των μικρών αγγείων της στεφανιαίας κυκλοφοριας, έμφραγμα από υπερέκκριση κατεχολαμινών.

Μικροαγγειακή δυσλειτουργία είναι παρούσα σε τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ασθενών κατά τη στιγμή της παρουσίασης και η σοβαρότητα της συσχετίζεται με το μέγεθος της ανύψωσης των καρδιακών ένζυμων και των ανωμαλιών του ΗΚΓ.

Διάγνωση

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ): Το πιο συχνό εύρημα είναι η ανάσπαση του ST διαστήματος, η οποία εμφανίζεται στο 50% έως 60% των ασθενών στις προκάρδιες απαγωγές αν και το ΗΚΓ μπορεί να είναι φυσιολογικό ή να παρουσιάζει μη ειδικές μεταβολές του κύματος Τ. Τις επόμενες 2 έως 3 ημέρες η ανάσπαση υποχωρεί και εμφανίζονται βαθειά και αρνητικά κύματα Τ. Νέα παθολογικά κύματα Q μπορεί να φανούν περιστασιακά.

 

 

Το ΗΚΓ στο σύνδρομο Takoτsubo

  

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι ασθενείς έχουν μια μικρή αλλά σημαντική αύξηση των καρδιακών ενζύμων.

Το υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να ανιχνεύσει την υποκινησία ή ακινησία του καρδιακού τοιχώματος στη περιοχή της καρδιάς.

Γενικά η διάγνωση γίνεται στο εργαστήριο καρδιακού καθετηριασμού, όπου στους ασθενείς που αρχικά υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχουν από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο δεν ανευρίσκονται βλάβες των στεφανιαίων αρτηριών στη στεφανιογραφία.

Θεραπεία

Η βέλτιστη διαχείριση του συνδρόμου δεν έχει καθοριστεί, αλλά η συντηρητική θεραπεία οδηγεί πάντα σε αυτόματη θεραπεία με υποχώρηση των καρδιακών βλαβών

Συνήθως χορηγείται ασπιρίνη η όποια μπορεί να διακοπεί εάν δεν συνυπάρχουν στεφανιαίες αθηροσκληρωτικές βλάβες. β-αναστολείς θα πρέπει να χορηγούνται άμεσα και για αρκετό καιρό, επειδή μια περίσσεια κατεχολαμινών μπορεί να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση του συνδρόμου. Τα διουρητικά είναι απαραίτητα αν συνυπάρχουν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας.

Πρόγνωση

Οι ασθενείς έχουν γενικά καλή πρόγνωση εάν δεν υπάρχουν σημαντικές υποκείμενες συνοσηρότητες. Η συστολική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας είναι παροδική και υποχωρεί τελείως μέσα σε λίγες ημέρες έως μερικές εβδομάδες. Τυπικά, η εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας θα πρέπει να εκτελείται σε 4 έως 6 εβδομάδες μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.