Φλεβοκομβική παύση

Πρόκειται για αδυναμία του φλεβοκόμβου να παράγει ερέθισμα για κάποιο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ασυστολίας και ο κίνδυνος θανάτου. Η διάγνωση γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα και το Holter καρδιάς 24ωρου.

Αν οι παύσεις προκαλούν συμπτώματα και είναι πάνω από 3 sec τοποθετείται μόνιμος βηματοδότης.