Ολες οι παθήσεις της καρδιάς

Υπέρταση

Εισαγωγικά σχόλια για την υπέρταση

Ορισμός της υπέρτασης

Πότε και πως γίνεται η μέτρηση

Αίτια υπέρτασης

Διάγνωση υπέρτασης

Επιπλοκές υπέρτασης

Θεραπεία υπέρτασης

Οδηγίες για τη μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης

Τα φάρμακα της αρτηριακής υπέρτασης

Υπέρταση και αλάτι

Ανθεκτική υπέρταση

Υπερτασική κρίση

Υπέρταση και νεφρική λειτουργία

Νεφραγγειακή υπέρταση και στένωση νεφρικής αρτηρίας

Ινομυική δυσπλασία των νεφρικών αρτηριών

Φαιοχρωμοκύττωμα και αρτηριακή υπέρταση

Συχνές ερωτήσεις

Υπερλιπιδαιμία

Τι είναι χοληστερίνη-τριγλυκερίδια

Μεταφορά της χοληστερίνης: Εξωγενές και ενδογενές σύστημα μεταφοράς

Αθηρωματική πλάκα: Ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ χοληστερίνης και στεφανιαίας νόσου.

Υψηλή χοληστερίνη (υπερχοληστεριναιμία)

Τα φυσιολογικά επίπεδα της χοληστερίνης

Η σημασία μείωσης της χοληστερίνης

Θεραπεία της υπερχοληστεριναιμίας

Φάρμακα υπερχοληστεριναιμίας

Στατίνες: Τα θαυματουργά φάρμακα κατά της υπερχοληστεριναιμίας

Υψηλά τριγλυκερίδια

Γενικά

Θεραπεία

Χαμηλή 'καλή' (HDL)-χοληστερίνη: Ένας παράγοντας κινδύνου

Παιδιά και χοληστερίνη

Οικογενής υπερχοληστερολαιμία

Άσκηση και υπερλιπιδαιμία

Μεταβολικό σύνδρομο

Μυοκαρδιοπάθειες

Υπερτροφική μυοκαρδι-οπάθεια

Διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας

Νόσος Νάξου

Στεφανιαία νόσος

Γενικά

Η δημιουργία της αθηρωματικής πλάκας

Παθογένεια των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων: Η ρήξη της αθηρωματικής πλάκας και η δημιουργία θρόμβου

Παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο

Πρόληψη της στεφανιαίας νόσου

Περισσότερα για τη σταθερή στηθάγχη

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

-Περισσότερα για τα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα

-Οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσπαση ST (Ασταθής στηθάγχη και έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση ST

Έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (Το γνωστό Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου)

-Ορισμός

-Αίτια

-Διάγνωση

-Θεραπεία

-Επιπλοκές

-Αποθεραπεία

-Η σύγχρονη αντιμετώπιση του εμφράγματος

Αποκατάσταση στεφανιαίων ασθενών

Επαγγελματική αποκατάσταση στεφανιαίων ασθενών

Στεφανιογραφία

Αξονική στεφανιογραφία

Αγγειοπλαστική (μπαλονάκι)

Αγγειοπλαστική με Stent

Επαναστένωση μετά αγγειοπλαστική

Αθηρεκτομή στεφανιαίων αρτηριών

Γενικά για τις εγχειρήσεις καρδιάς

Εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (By pass)

Εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με εικόνες

Εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με την καρδιά σε λειτουργία

Στεφανιαία νόσος και μεσογειακή δίαιτα

Στεφανιαία νόσος και CRP

Θρόμβος: Συνδετικός κρίκος στεφανιαίας νόσου και αιφνίδιου θανάτου

Στεφανιαία νόσος και γυναίκες

Κατάθλιψη και καρδιά

Αρρυθμίες

Γενικά για τις αρρυθμίες

Φλεβοκομβική ταχυκαρδία

Φλεβοκομβική βραδυκαρδία

Φλεβοκομβική παύση

Κολποκοιλιακός αποκλεισμός

Έκτακτες κολπικές συστολές

Παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία

Περιπλανώμενος βηματοδότης

Κομβικός ρυθμός

Σύνδρομο νοσούντος φλεβόκομβου

Ορισμός, συχνότητα, μορφές

Αιτίες

Συμπτώματα

Διάγνωση

Επιπλοκές

Θεραπεία με φάρμακα

Θεραπεία με επέμβαση

Θεραπεία με κατάλυση (ablation)

Μεταβολές του τρόπου ζωής

Διατροφή

Γενικά

Έκτακτες κοιλιακές συστολές

Ιδιοκοιλιακός ρυθμός

Κοιλιακή ταχυκαρδία

Επιταχυνόμενη κοιλιακή ταχυκαρδία

Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (torsades des pointes) και σύνδρομο μακρού QT

Συγγενές σύνδρομο μακρού QT

Κοιλιακή ταχυκαρδία του χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας

Κοιλιακή μαρμαρυγή

Σύνδρομο Wolff- Parkinson-White

Σύνδρομο Lown-Ganong-Levine

Σύνδρομο προδιεγέρσεως από ίνες Mahaim

Ηλεκτρική ανάταξη Γενικά

Ηλεκτρικό shock

Αυτόματος απινιδωτής

Τεχνητή βηματοδότηση

Σύνδρομο μακρού OT

Γενικά

Μόνιμοι βηματοδότες

Αμφικοιλιακή βηματοδότηση

Αυτόματοι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές

Βαλβιδοπάθειες

Γενικά

Ρευματικός πυρετός

Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας

Στένωση μιτροειδούς βαλβίδας

Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας

Στένωση αορτικής βαλβίδας

Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδα

Στένωση τριγλώχινας βαλβίδας

Aνεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας

Στένωση πνευμονικής βαλβίδας

Aνεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας

Προσθετικές βαλβίδες

Διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας

Μύξωμα καρδιάς

Αντιπηκτική αγωγή

Καρδιακή ανεπάρκεια

Επιδημιολογία

Εισαγωγικά σχόλια

Ορισμός-μορφές

Αίτια

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Διάγνωση

Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια

Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια

Αμφικοιλιακή καρδιακή ανεπάρκεια

Θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας

Οξύ πνευμονικό οίδημα

Μεταμόσχευση καρδιάς

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης καρδιάς

Μυοκαρδιοπλαστική

Αμφικοιλιακή βηματοδότηση για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας (Καρδιακός επανασυγχρονισμός)

Αυτόματοι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές στη καρδιακή ανεπάρκεια

Σακχαρώδης διαβήτης

Ιστορία του ΣΔ

Ορισμός ΣΔ

Τύποι ΣΔ

Διάγνωση ΣΔ

Επιπλοκές ΣΔ

Θεραπεία ΣΔ

Φάρμακα για το ΣΔ: Αντιδιαβητικά δισκία και ινσουλίνη

Εισπνεόμενη ινσουλίνη

Αντλίες ινσουλίνης

Μέτρηση σακχάρου αίματος

Αναλυτικές οδηγίες ρύθμισης του ΣΔ

Επείγουσες διαβητικές καταστάσεις: Υπεργλυκαιμία -Υπολυκαιμία

Υπογλυκαιμία: Αναλυτικές οδηγίες-αντιμετώπιση

Διατροφή και ΣΔ

Διακοπές και ΣΔ

Μεταβολικό σύνδρομο

Εγκυμοσύνη και ΣΔ

Καρδιά και ΣΔ

Υπέρταση και ΣΔ

Υπερλιπιδαιμία και ΣΔ

Διαβητική νευροπάθεια

Διαβητικό πόδι

Σεξουαλική ανικανότητα και ΣΔ

ΣΔ στα παιδιά και στους εφήβους

Υποστήριξη του παιδιού με ΣΔ

Αγγειακές παθήσεις

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδιακής αιτιολογίας

Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων

Περιφερική αρτηριοπάθεια

Στένωση των καρωτίδων αρτηριών

Διαδικασία αγγειοπλαστικής (μπαλλονάκι) καρωτίδων

Παθήσεις αορτής

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

Στυτική δυσλειτουργία

Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής

Εισαγωγή

Αίτια-Μηχανισμός διαχωρισμού

Τύποι αορτικού διαχωρισμού

Κλινική εικόνα- Διάγνωση

Θεραπεία- Χειρουργική αντιμετώπιση.

Όγκοι της καρδιάς

Μύξωμα της καρδιάς

Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι της καρδιάς με λίγα λόγια

Ταξινόμηση και εντόπιση των κακοήθων όγκων της καρδιάς

Καρκινοειδές της καρδιάς

Αγγειοσάρκωμα

Αιμαγγείωμα

Ινωμα

Λίπωμα

Ραβδομύωμα

Ραβδομυωσάρκωμα

Σάρκωμα

Όγκοι περικαρδίου

Μεταστατικά νεοπλάσματα στη καρδιά

Συνέπειες της χημειοθεραπείας στη καρδιά

Παθήσεις που μοιάζουν με όγκους

Παχυσαρκία

Ορισμός

Αίτια

Επιπλοκές

Γενικά για τη θεραπεία

Σωστή διατροφή

Δίαιτα

Σωματική άσκηση

Φαρμακευτική θεραπεία

Θεραπεία συμπεριφοράς

Αντιμετώπιση παχυσαρκίας βάσει ηλικίας

Γενικά για την αντιμετωπιση της παχυσαρκίας

Γαστρικός δακτύλιος

Γαστρική παράκαμψη και χολοπαγκρεατική εκτροπή

Παιδική παχυσαρκία

Επιπλοκές από τη μη ελεγχόμενη απώλεια βάρους

Δίαιτα 1000 θερμίδων

Δίαιτα 1500 θερμίδων

Καρδιά και σεξ

Τα οφέλη του σεξ

Καρδιοπάθειες και σεξ

Στυτική δυσλειτουργία (σεξουαλική ανεπάρκεια)

Φάρμακα στυτικής δυσλειτουργίας

Cialis

Viagra

Κάπνισμα και σεξουαλική ανικανότητα

Συγκοπή-Λιποθυμία-Αιφνίδιος θάνατος

Ιστορία

Συγκοπή - Λιποθυμία

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στους νέους

Καρδιοπάθειες και άσκηση

Αθλητική καρδιά

Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος των αθλουμένων νέων

Καρδιακές συσκευές

Γενικά

Μόνιμοι βηματοδότες

Αμφικοιλιακή βηματοδότηση

Αυτόματοι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές

Συμπτώματα καρδιακών παθήσεων

Πίνακας συμπτωμάτων

Δύσπνοια

Οιδήματα (πρήξιμο)

Πόνος στο στήθος

Στηθάγχη

Αίσθημα παλμών

Συγκοπή, Λιποθυμία

Απώλεια βάρους

Βήχας, Αιμόπτυση

Βράγχος φωνής

Κούραση

Διάταση ήπατος

Κυάνωση

Νυκτουρία-Πολυουρία

Λειτουργική κατάταξη των καρδιοπαθειών

Συμπτώματα συγγενών καρδιοπαθειών

Σχετικά θέματα σε άλλες ενότητες

Συγκοπή-Λιποθυμία

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στους νέους

Καρδιοπάθειες και άσκηση

Αθλητική καρδιά

Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος των αθλουμένων νέων

Άλλες καρδιακές παθήσεις

Takotsubo μυοκαρδιοπάθεια

Μεταβολικό σύνδρομο

Γρίππη και καρδιά

Περικαρδίτις

Μυοκαρδίτις

Σοκ (Shock)

Γενικές εγχειρήσεις σε καρδιοπαθείς ασθενείς

Ηλεκτροπληξία

Αντιπηκτική αγωγή

Καρδιά και ύπνος

Καρδιά και πεπτικό σύστημα

Καρδιά και αεροπλάνο

Φτώχεια και καρδιοπάθειες

Μεταμόσχευση καρδιάς

Φυσήματα

Γενικά για τα φυσήματα

Καρδιακά φυσήματα στη παιδική ηλικία

Καρδιακές συσκευές

Γενικά

Μόνιμοι βηματοδότες

Αμφικοιλιακή βηματοδότηση

Αυτόματοι εμφυτεύσιμοι απινιδωτές

Ηλεκτρομηχανική παρεμβολή και βηματοδότες

Ενδοκαρδίτις

Γενικά

Ενδοκαρδίτις

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Φύσημα στη παιδική ηλικία

Παιδί και καρδιοπάθεια

Ανωμαλία Ebstein

Σύνδρομο Marfan

Τετραλογία Fallot

Καρδιά και άθληση

Αθλητική καρδιά

Καρδιά και κύηση

Καρδιά και κύηση

Προεκλαμψία - Eκλαμψία

Καρδιά και πνεύμονες

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Χρόνια πνευμονική υπέρταση

Πνευμονική καρδιά

Καρδιά και ύπνος

Το σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο

Καρδιά και νεφροί

Νεφρική ανεπάρκεια και καρδιοπάθειες

Υποκαλιαιμία

Υπερκαλιαιμία

Υπασβεστιαιμία

Υπερασβεστιαιμία

Καρδιά και θυρεοειδής

Υπερθερεοειδισμός

Υποθυρεοειδισμός