Περιπλανώμενος βηματοδότης

Η καρδιακή συχνότητα είναι χαμηλότερη του φυσιολογικού με βηματοδότη μετακινούμενο από το φλεβόκομβο στο κολπικό μυοκάρδιο και στον κολποκοιλιακό κόμβο και πάλι πίσω προς το φλεβόκομβο. Το ΗΚΓ δείχνει συνεχή μεταβολή του σχήματος του επάρματος Ρ, ακόμη και μικρές μεταβολές του διαστήματος PR. Το έπαρμα Ρ είναι φυσιολογικό όταν βηματοδότης είναι ο φλεβόκομβος. Οταν όμως ο βηματοδότης βρίσκεται στον κολποκοιλιακό κόμβο, το Ρ γίνεται αρνητικό στις κατώτερες απαγωγές  ΙΙ, ΙΙΙ, aVF και θετικό στην aVR.

Είναι καλοήθης αρρυθμία και δεν χρειάζεται θεραπεία. Αποδίδεται σε αύξηση του τόνου του παρασυμπαθητικού.