Διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής

Εισαγωγή

Ο οξύς διαχωρισμός της αορτής αποτελεί βαριά και συνήθως θανατηφόρα κατάσταση, κατά την οποία ποσότητα αίματος εισδύει, διαμέσου ρήξης στον έσω αορτικό χιτώνα, στο τοίχωμα της αορτής, προκαλώντας διαχωρισμό σε επίπεδο έξω από την έσω στιβάδα του μέσου αορτικού χιτώνα.

Εκτός από τον οξύ διαχωρισμό υπάρχει και ο χρόνιος διαχωρισμός της αορτής. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά είδη του διαχωρισμού είναι καθαρά χρονική. Ομιλούμε για οξύ διαχωρισμό της αορτής, όταν αυτός υφίσταται για διάστημα μικρότερο των 14 ημερών.