Η πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων

Ο φόβος των ηλικιωμένων για το ενδεχόμενο να τους συμβεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι δικαιολογημένος, διότι ύστερα από ένα τέτοιο επεισόδιο η επιβίωση πέραν του ενός έτους δεν υπερβαίνει το 40% ενώ η πλήρης αποκατάσταση το 10%. Επομένως, κάθε προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται για την πρόληψη, δεδομένου ότι είναι τόσο συχνά, ώστε να αποτελούν την τρίτη κατά σειρά αιτία θανάτου.

Για την πρόκληση των εγκεφαλικών επεισοδίων ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η αυξημένη χοληστερόλη, το κάπνισμα, η κατάχρηση οινοπνευματωδών, η ύπαρξη καρδιοπάθειας ή αγγειοπάθειας, το οικογενειακό ιστορικό κ.ά. Με αυτούς τους παράγοντες διαμορφώνεται το έδαφος επί του οποίου, με διάφορες αφορμές, αποφράζονται αγγεία του εγκεφάλου. Έχουν πολλά γραφεί για τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζονται οι αναφερθέντες παράγοντες κινδύνου. Επιπλέον, όμως. τονίζεται, ότι στο 50-75% των εγκεφαλικών επεισοδίων προηγούνται παροδικά συμπτώματα, τα οποία μας προειδοποιούν, ώστε να είναι δυνατόν να ληφθούν άμεσα ειδικά προληπτικά μέτρα.

Τα παροδικά συμπτώματα συνίστανται σε «ζάλη» ή απώλεια των αισθήσεων, που περνάει εντός δευτερολέπτων ή και μακροτέρων διαστημάτων, μέχρις 24ώρου, και υποτροπιάζει. Άλλα συμπτώματα είναι παροδικές αισθητικές και/ή κινητικές διαταραχές, δηλαδή παροδικά μουδιάσματα ή αδυναμία κινήσεως στα άκρα ή στο πρόσωπο.

Αυτά τα «παροδικά ισχαιμικά επεισόδια» σημαίνουν παροδικές διαταραχές της κυκλοφορίας σε αγγεία του εγκεφάλου, προκαλούμενες από μεταβολές της πίεσης ή από μικρά έμβολα ή από τοπικές, αρτηριοσκληρωτικές βλάβες των αγγείων. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές είναι απαραίτητο να γίνει ένας έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί ποιας προελεύσεως είναι η βλάβη και αν η ανωμαλία είναι αντιμετωπίσιμη, να γίνει τούτο εγκαίρως, προτού η βλάβη εγκατασταθεί μόνιμα. Συγκεκριμένα, ένας έλεγχος των καρωτίδων και της καρδιάς μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη στενώσεων των αγγείων ή καρδιακής αρρυθμίας, παθήσεων οι οποίες αντιμετωπίζονται θεραπευτικά, και προλαμβάνονται έτσι οι επιπλοκές τους. Ένας έλεγχος της αρτηριακής πίεσης μπορεί να δείξει υπερβολικές διακυμάνσεις προς τα πάνω ή και προς τα κάτω, οι οποίες είναι ενδεχόμενο να αποτελέσουν αφορμή αιμορραγίας ή μείωσης της ροής του αίματος σε αθηρωματικά αγγεία, αλλά οι οποίες αντιμετωπίζονται.

Συμπερασματικό, εκτός των βασικών, χρόνιων παραγόντων κινδύνου, υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν προληπτικά ορισμένα αίτια ή εκλυτικές αφορμές εγκεφαλικών επεισοδίων, αρκεί να γίνει έγκαιρα η ανακάλυψη τους, πράγμα που είναι εφικτό σε μεγάλη αναλογία των περιπτώσεων.

Υγεία και διατροφή