Περιφερική αρτηριακή νόσος

Εισαγωγή

Η περιφερική αγγειακή νόσος μειώνει την αιματική ροή στα αγγεία κάτω από την καρδιά με αποτέλεσμα την ελλιπή μεταφορά  οξυγόνου και θρεπτικών  συστατικών στα κάτω άκρα. Η συνηθέστερη αιτία είναι η

Αρτηριακό Σύστημα του Ανθρώπου

Όταν η απόφραξη δημιουργείται στις αρτηρίες των κάτω άκρων δημιουργείται πόνος στην περιοχή της λεκάνης, μηρούς και γάμπες, με δυσκολία στο περπάτημα. Αυτός ο τύπος πόνου που αντιμετωπίζεται με ξεκούραση λέγεται διαλείπουσα χωλότητα. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις υπάρχει πόνος στην ανάπαυση. Στα τελικά στάδια προκαλείται γάγγραινα ή νέκρωση του ποδιού και το ολόκληρο πόδι μπορεί να χαθεί λόγω της νόσου.

Άλλα συμπτώματα της νόσου των περιφερικών αγγείων στα κάτω άκρα είναι:

Ψυχρότης των κάτω άκρων, ωχρότητα ή κυάνωση, ξηροδερμία, ευαίσθητο, γυαλιστερό πόδι και έλκη δακτύλων που δύσκολα θεραπεύονται.

Σχηματισμός Αθηρωματικής Πλάκας στο Εσωτερικό του Αγγείου

Φυσιολογική Αρτηρία

Στένωση 30%

Στένωση 60%

Στένωση 90%

Πως γίνεται η διάγνωση;

Όταν εμφανίζονται συμπτώματα το ιστορικό και η κλινική εξέταση αρκούν για να θέσουν την διάγνωση

Άλλες εργαστηριακές εξετάσεις βοηθούν τον ιατρό να εκτιμήσει την βαρύτητα της βλάβης όπως:

Υπερηχογράφημα: Η αιματική ροή των κάτω άκρων μετριέται σε κόπωση ή σε ανάπαυση. Ειδικά πιεσόμετρα χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της πιέσεως σε διαφορετικά σημεία των κάτω και άνω άκρων. Μία μείωση στην πίεση μεταξύ δυο αρτηριών δείχνει πιθανή απόφραξη σε μία αρτηρία.

Έγχρωμο υπερηχογράφημα: Eίναι η βασική εξέταση για να εκτιμηθεί η βλάβη δηλαδή ο βαθμός στενώσεως της αρτηρίας και αν πρόκειται για στένωση ή ολική απόφραξη καθώς και ο τύπος της αρτηριοσκληρυντικής αλλοίωσης.

Αρτηριογραφία: Το τελικό βήμα στον έλεγχο είναι η αρτηριογραφία. Αυτή η εξέταση χρησιμοποιεί σκιαγραφικό για να εμφανίσει τις αρτηρίες και το μέγεθος της στένωσης.

Ποια η θεραπεία;

Πολλοί μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της αιματικής ροής μέσα στα αγγεία.

Από αριστερά: 1. Αγγειοπλαστική με μπαλόνι 2. Αγγειοπλαστική με Laser. Αθηρεκτομή Stentή Ενδοαυλικός νάρθηκας
Από αριστερά: 1.Αθηρεκτομή 2. Stent ή Ενδοαυλικός

Αγγειοπλαστική με μπαλλόνι

Η αγγειοπλαστική με μπαλόνι είναι η πιο κοινή μέθοδος για το άνοιγμα μιας αποφραγμένης αρτηρίας. Πρώτον περνάει ένα σύρμα μέσα από την στενωμένη αρτηρίας. Ένα ξεφούσκωτο μπαλονάκι συνδεδεμένο σε έναν καθετήρα περνάει μέσα από το σύρμα μέσα στο αγγείο έως το σημείο της στενώσεως. Το μπαλονάκι φουσκώνεται και ξεφουσκώνεται επανειλημμένως σε ένα ή περισσότερα σημεία του αγγείου.
Αυτή η μέθοδος ισοπεδώνει την πλάκα επάνω στο τοίχωμα του αγγείου, αυξάνοντας το μέγεθος του ανοίγματος στο αγγείο.

Ενδοαυλικές προθέσεις ή Stents

Εάν μία αρτηρία που έχει ανοιχθεί προηγουμένως αποφράξει ή στενέψει στην διάρκεια ή μετά την επέμβαση τοποθετείται ένας εσωτερικός νάρθηκας που ονομάζεται και διατηρεί το αγγείο ανοικτό.
Άλλες παρόμοιες τεχνικές είναι η αγγειοπλαστική με Laser και η αθηρεκτομή που γίνονται με ειδικούς καθετήρες.

Μηροιγνυακό By Pass (παράκαμψη)

Ένα στενωμένο ή αποφραγμένο σημείο μιας αρτηρίας μπορεί να παρακαμφθεί με μοσχεύματα. Το μόσχευμα μπορεί να είναι συνθετικό ή να είναι μία γνήσια φλέβα που αφαιρέθηκε από άλλο σημείο του σώματος , πιο συχνά το πόδι. Η μία άκρη του μοσχεύματος εφαρμόζεται στην αρτηρία κάτω από την απόφραξη. Το αίμα κυκλοφορεί στην επάνω αρτηρία μέσω του μοσχεύματος και στην αρτηρία κάτω της αποφράξεως όπου κυκλοφορεί το αίμα στα κάτω

Μηρόιγνυακό By Pass (παράκαμψη)