Φτώχεια και καρδιοπάθειες

Μπορεί να το υποψιαζόμασταν, αλλά πρώτη φορά τεκμηριώνεται και από έρευνα: Τα εμφράγματα στη χώρα μας χτυπούν περισσότερο τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις και τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Σε δείγμα 2.172 ασθενών που εισήχθησαν με οξύ καρδιακό επεισόδιο στο Ιπποκράτειο και σε άλλα πέντε περιφερειακά νοσοκομεία, (Καλαμάτας, Χαλκίδας, Λαμίας, Καρδίτσας και Ζακύνθου) η συντριπτική πλειονότητα είχε μέσο όρο σπουδών τα 7,5 χρόνια (απόφοιτοι δημοτικού).

Στην κλίμακα οικονομικής κατάστασης, εξάλλου, με εύρος από 1 έως 4 βρίσκονται κοντά στο 2.

Από την έρευνα προκύπτει ότι:

  • Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου υπολογίσθηκε σε 22 περιστατικά ανά 10.000 κατοίκους, ποσοστό υψηλότερο από την Ιαπωνία αλλά αρκετά χαμηλότερο από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ.
  • Οι άρρωστοι που εισήχθηκαν στις καρδιολογικές κλινικές διαπιστώθηκε ότι είχαν πολλούς παράγοντες που προδιαθέτουν σε καρδιοπάθεια (πάνω από τους μισούς είχαν αρτηριακή υπέρταση και αυξημένη χοληστερόλη, 1 στους 3 ήταν διαβητικός και πολλοί ήταν καπνιστές).

Ορισμένες άλλες επισημάνσεις της έρευνας είναι:

  • Οι γυναίκες με τα οξέα στεφανιαία επεισόδια είναι μεγαλύτερες σε ηλικία σε σχέση με τους άνδρες, κατά 7 χρόνια. Διαπιστώθηκε, όμως, ότι τα επεισόδια αυτά στις μικρότερες ηλικίες (κάτω των 40 ετών) και στις μεγαλύτερες (πάνω από 70 ετών) παρουσιάζονται με την ίδια αναλογία και στους άνδρες και στις γυναίκες, ενώ οι άνδρες είναι περισσότεροι σε μέσες ηλικίες (40 έως 65).
  • Παρατηρήθηκε μείωση των εμφραγμάτων τους θερμούς μήνες του έτους σε όλα τα νοσοκομεία, εκτός Ζακύνθου, όπου δεν καταγράφηκε τέτοιο φαινόμενο, ίσως λόγω της αύξησης του πληθυσμού τους μήνες του καλοκαιριού.

Σε μια προσπάθεια σκιαγράφησης του «ελληνικού μοντέλου» κινδύνου για εμφράγματα, δηλαδή αξιολόγησης των παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν τη νόσο στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες ασθενείς διατρέχουν πέντε φορές περισσότερο κίνδυνο όταν έχουν οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου, τέσσερις φορές περισσότερο κίνδυνο όσοι έχουν υψηλή χοληστερίνη, δύο φορές όσοι νοσούν από σακχαρώδη διαβήτη, 1,6 φορές όσοι υποφέρουν από κατάθλιψη, 1,6 φορές περισσότερο όσοι έχουν υπέρταση. Επίσης 19% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν έχουν όσοι αθλούνται και 14% όσοι ακολουθούν καλή διατροφή.

Επικίνδυνος συνδυασμός: Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν συνδυαστικά και η απομόνωσή τους δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.