Πεπτικό σύστημα και καρδιοπάθειες

Σε καρδιακή ανεπάρκεια η φλεβική πίεση αυξάνει στην περιοχή του ήπατος και της πυλαίας κυκλοφορίας.

Βάρος ή πόνος και ευαισθησία στο ήπαρ, καθώς και ανορεξία ή ναυτία αποτελούν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας.

Η ανορεξία και η ναυτία μπορεί να αποτελούν και σημεία τοξικού δακτυλιδισμού.

Όπως τα δυσπεπτικά συμπτώματα και οι κοιλιακές κυρίως αρρυθμίες μπορεί να απαντούν τόσο σε καρδιακή ανεπάρκεια όσο και σε τοξικό δακτυλιδισμό.

Ίκτερος εμφανίζεται μερικές φορές σαν συνέπεια καρδιακής κίρρωσης (μπορεί να αποτελεί και σημείο πνευμονικής εμβολής).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος και η γαστρορραγία σε ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη ή αντιπηκτική αγωγή.