Υπερασβεστιαιμία: Υψηλό ασβέστιο αίματος

Φυσιολογικές τιμές ασβεστίου: 9-11mg/dl)

Αίτια υπερασβεστιαιμίας

  • Υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα, υπερπλασία)Κακοήθη νοσήματα με οστικές μεταστάσεις

  • Κοκκιωματώδεις νόσοι (σαρκοείδωση)

  • Διάφορα (νόσος Paget, νόσος Addison, θυρεοτοξίκωση, υπερβιταμίνωση D, ακινησία, θειαζιδικά διουρητικά)

Διαγνωστική προσέγγιση

  • Αναζήτηση εκδηλώσεων υπερπαραθυρεοειδισμού, κακοήθους νοσήματος ή άλλων αιτίων υπερασβεστιαιμίας.

  • Προσδιορισμός επιπέδων ασβεστίου και φωσφόρου στα ούρα, μέτρηση επιπέδων παραθορμόνης και βιταμίνης D στην κυκλοφορία.

  • Ακτινολογικός έλεγχος οστών (κρανίου, λεκάνης, μακρών οστών)

  • Σπινθηρογράφημα οστών.

Θεραπεία υπερασβεστιαιμίας

Χορήγηση χλωριονατριούχου ορού (1-2 λίτρα αρχικά) και φουροσεμίδης (20-40mg) ενδοφλέβια.

Αιμοκάθαρση

Διφοσφωνικά (αναστέλλουν την οστική απορρόφηση)

Καλσιτονίνη

Μιθραμυκίνη (σε οστικές μεταστάσεις: μειώνει την οστική απορρόφηση. Συνοδεύεται από σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες: θρομβοκυττοπενία, ηπατική βλάβη).