Ιδιοκοιλιακός ρυθμός

Είναι ρυθμός εκ διαφυγής με πολύ μικρή καρδιακή συχνότητα, συνήθως κάτω των 40/λ, από έκτοπο κέντρο που βρίσκεται στο κοιλιακό μυοκάρδιο.

Το σύμπλεγμα QRS του ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι ανώμαλο, διευρυσμένο, όπως στις έκτακτες κοιλιακές συστολές, το δε έπαρμα Τ έχει κατεύθυνση αντίθετη του επάρματος R. Εάν το έκτοπο κέντρο, το οποίο καλείται κα τριτεύον, βρίσκεται ψηλά στο κοιλιακό σύστημα αγωγής, κοντά στο δεμάτιο του His, τότε το σύμπλεγμα QRS  είναι φυσιολογικό, επειδή η κοιλιακή εκπόλωση γίνεται κανονικά από τη φυσιολογική οδό, η δε καρδιακή συχνότητα είναι μεγαλύτερη, πάνω των 40 σφύξεις/λεπτό.

Ο ιδιοκοιλιακός ρυθμός εμφανίζεται στον πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό και σε σοβαρές καταστάσεις, π.χ. οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, προχωρημένο στάδιο καρδιακών παθήσεων και μετά λήψη φαρμάκων κ.ά., κατά τις οποίες ούτε ο φλεβόκομβος (πρωτεύον κέντρο) ούτε ο κολποκοιλιακός κόμβος (δευτερεύον κέντρο) μπορούν να αναλάβουν την βηματοδότηση της καρδιάς.