Κομβικός ρυθμός

Είναι ρυθμός εκ διαφυγής από έκτοπο κέντρο που βρίσκεται στον κολποκοιλιακό κόμβο. Η καρδιακή συχνότητα είναι χαμηλή, 35-60/λ. Οπως στις έκτακτες κομβικές συστολές, το σύμπλεγμα QRS-T είναι φυσιολογικό αλλά το έπαρμα Ρ είναι αρνητικό στις κατώτερες απαγωγές ΙΙ, ΙΙΙ, aVF και θετικό στην aVR. Το Ρ μπορεί να προηγείται, να συμπίπτει  ή να εμφανίζεται μετά το QRS.

Οταν το Ρ προηγείται του QRS  το διάστημα PR είναι μικρότερο των 0,12 δευτερολέπτων.

Ο κομβικός ρυθμός συχνότερα παρατηρείται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ως μία από τις εκδηλώσεις του συνδρόμου νοσούντος φλεβοκόμβου, σε τοξικό δακτυλιδισμό κ.ά. Είναι ρυθμός «σωτηρίας» που συνήθως έχει καλή πρόγνωση και δεν έχει ανάγκη θεραπείας, εκτός εάν εμφανίζονται συγκοπτικές κρίσεις ή η καρδιακή συχνότητα είναι πολύ χαμηλή και συνδυάζεται με συμπτώματα, οπότε θα πρέπει να γίνει τεχνητή βηματοδότηση της καρδιάς.