Αιματηρές και μη παρεμβάσεις για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής (Ηλεκτρική καρδιομετατροπή, καρδιοχειρουργική επέμβαση και κατάλυση (Ablation)

Όταν τα φάρμακα αποδειχθούν ανίκανα να διορθώσουν η να ελέγξουν την κολπική μαρμαρυγή, μπορεί να χρειασθεί κάποια παρέμβαση:

Με ηλεκτρικό ρεύμα

Ηλεκτρική καρδιομετατροπή

Εάν τα φάρμακα δεν είναι ικανά να επαναφέρουν το φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό μπορεί να απαιτηθεί καρδιομετατροπή με ηλεκτρικό ρεύμα. Μετά τη χορήγηση μιας βραχείας δράσης αναισθησίας, χορηγείται ηλεκτρικό σοκ στο θωρακικό τοίχωμα το οποίο επαναφέρει το φυσιολογικό ρυθμό.

Με καθετηριασμό (Ablation ή κατάλυση)

Κατάλυση με καθετήρα

Η θεραπεία κατάλυσης επιλέγεται για ασθενείς πού δεν ανέχονται τα φάρμακα η όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν να διατηρήσουν φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό.

Δυο τύποι κατάλυσης μπορούν να εφαρμοστούν.

Κατάλυση  των πνευμονικών φλεβών:

Ablation catheter: Καθετήρας κατάλυσης, Left atrium: Αριστερος κόλπος, Circular mapping catheter: Δακτυλιοειδής καθετήρας, ICE: Καθετήρας ενδοκαρδιακού υπερήχου

Σε περιπτώσεις ασθενών πού εμφανίζουν πολύ συχνές υποτροπές οι οποίες δεν μπορούν να προληφθούν με φάρμακα, μπορεί να γίνει στο Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο μία ειδική επέμβαση που ονομάζεται κατάλυση (καυτηριασμός) των εκτόπων εστιών, πού πυροδοτούν την δημιουργία της κολπικής μαρμαρυγής.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ablation του αριστερού κόλπου αν και ο πλέον διαδεμένος είναι η ηλεκτρική απομόνωση των τεσσάρων πνευμονικών φλεβών που μεταφέρουν αίμα των πνευμόνων στον αριστερό κόλπο.

Η απομόνωση και κατάλυση των πνευμονικών φλεβών γίνεται με ειδικούς καθετήρες που διέρχονται μέσω της μηριαίας φλέβας στην καρδιά. Μία βελόνα χρησιμοποιείται για να τοποθετήσει τους καθετήρες στον αριστερό κόλπο. Οι καθετήρες χρησιμοποιούνται και για τη χορήγηση ενέργειας (κατάλυση) και για τη χαρτογράφηση (ψάξιμο για ηλεκτρικά ερεθίσματα που πυροδοτούν την ανωμαλία, που προκαλεί την κολπική μαρμαρυγή). Η ενέργεια πού χορηγείται από τον καθετήρα στην περιοχή πού συνδέει τον κόλπο με την πνευμονική φλέβα προκαλεί μία κυκλική ουλή. Η ουλή σταματά όλα τα ερεθίσματα πού πυροδοτούνται μέσα στην πνευμονική φλέβα, και έτσι εμποδίζει την εμφάνιση της κολπικής μαρμαρυγής. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε όλες τις πνευμονικές φλέβες. Ο στόχος είναι η απομόνωση μάλλον παρά η κατάλυση της εστίας πού είναι υπεύθυνη για την πυροδότηση της κολπικής μαρμαρυγής μέσω κυκλοτερούς αποκλεισμού της αγωγής.

Περισσότερα για το ablation...

Κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου:

Μπορεί να εφαρμοστεί σε  συμπτωματικούς ασθενείς με μη ελεγχόμενη κοιλιακή συχνότητα κατά τη διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής, σε αποτυχία πολλαπλών αντιαρρυθμικών φαρμάκων που μπλοκάρουν τον κολποκοιλιακό κόμβο και σε μυοκαρδιοπάθεια λόγω της ταχείας κολπικής μαρμαρυγής.

Κατά την κατάλυση, μαλακά σύρματα (καθετήρες) εισάγονται δια μέσου της μηριαίας φλέβας στη βουβωνική χώρα, και από εκεί στην καρδιά. Ηλεκτρική ενέργεια υψηλής συχνότητας διοχετεύεται με τον καθετήρα για να καταστρέψει τον κολποκοιλιακό κόμβο. Αυτή η ενέργεια διακόπτει την οδό αγωγής μεταξύ κόλπων και κοιλιών.

Επειδή ή κατάλυση προκαλεί μεγάλη επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού, ένας μόνιμος βηματοδότης πρέπει να εμφυτευτεί για να διατηρήσει έναν ικανοποιητικό καρδιακό ρυθμό. Η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου συνδυαζόμενη με την εμφύτευση βηματοδότη βελτιώνει τα συμπτώματα της κολπικής μαρμαρυγής. Εν τούτοις, η κολπική μαρμαρυγή συνεχίζεται και τα αντιπηκτικά απαιτούνται για να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού.

Με καρδιοχειρουργική επέμβαση

Οι ασθενείς με χρόνια κολπική μαρμαρυγή πού δεν ανακουφίζονται με φάρμακα, παρεμβάσεις ή έχουν άλλες καταστάσεις πού απαιτούν καρδιοχειρουργική επέμβαση είναι υποψήφιοι για χειρουργική θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής.

Η επέμβαση Maze είναι μια επιτυχής εγχείρηση στην οποία γίνονται μία σειρά από ακριβείς τομές στο δεξιό και αριστερό κόλπο νια να περιορίσουν τα ηλεκτρικά ερεθίσματα σε καθορισμένες οδούς για να φτάσουν τον κολποκοιλιακό κόμβο.

Μερικοί ασθενείς μπορεί να έχουν κολπική μαρμαρυγή σε συνδυασμό με άλλα καρδιακά προβλήματα (όπως βαλβιδική ή στεφανιαία νόσο), πού απαιτούν εγχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο χειρουργός μπορεί να συνδυάσει την επέμβαση Maze με την άλλη εγχείρηση για να διορθώσει την κολπική μαρμαρυγή και το καρδιολογικό πρόβλημα.

Η μερική επέμβαση Maze χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνική, με τη διαφορά ότι οι τομές γίνονται μόνο στον αριστερό κόλπο.

Νέες χειρουργικές τεχνικές χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ραδιοσυχνότητα, κρυοθερμία, και μικροκύματα) για να κάνουν ελεγχόμενες λάβες (παρόμοιες με εκείνες της επέμβασης Maze), για να διακόψουν τις παθολογικές οδούς αγωγής, και να επαναφέρουν φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό.