Σύνδρομο Lown Ganong Levine

Η ανώμαλη αγωγή του ερεθίσματος από τους κόλπους στις κοιλίες γίνεται δια ινών, οι οποίες παρακάμπτουν μεγάλο μέρος του κολποκοιλιακού κόμβου, όπου φυσιολογικά γίνεται η επιβράδυνση της αγωγής. Οι ίνες αυτές καταλήγουν συνήθως στο ουραίο τμήμα του κολποκοιλιακού κόμβου, έτσι ώστε στη συνέχεια η εξάπλωση της διεγέρσεως στο κοιλιακό μυοκάρδιο γίνεται δια της φυσιολογικής οδού. Εδώ το ΗΚΓ δείχνει βραχύ διάστημα PR<0,11 δευτερόλεπτα, αλλά με φυσιολογικό σύμπλεγμα QRS και χωρίς διαταραχές του ST και Τ. Όπως και στο κλασικό σύνδρομο προδιεγέρσεως, οι ασθενείς με σύνδρομο Lown-Ganong-Levine είναι επιρρεπείς σε παροξυσμούς υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας.