Σύνδρομο προδιεγέρσεως από ίνες Mahaim

Οι ίνες Mahaim ξεκινούν χαμηλά από το ουραίο τμήμα του κολποκοιλιακού κόμβου ή από το δεμάτιο του His, παρακάμπτουν το δεμάτιο και τα σκέλη του His και καταλήγουν στο κοιλιακό μυοκάρδιο. Έτσι η εξάπλωση της διεγέρσεως στις κοιλίες αρχίζει ανώμαλα δια του μυϊκού ιστού και όχι δια των ινών του Purkinje. Αποτέλεσμα αυτής της διαταραχής είναι η εμφάνιση κύματος δ και η διεύρυνση του συμπλέγματος QRS, ενώ το διάστημα PR  παραμένει φυσιολογικό, διότι η κάθοδος του ερεθίσματος μέχρι την ουρά του κολποκοιλιακού κόμβου υφίσταται τη φυσιολογική επιβράδυνση στον κόμβο. Στο σύνδρομο αυτό εμφανίζονται επίσης παροξυσμοί υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας.