Ανεπάρκεια πνευμονικής βαλβίδας

Η πάθηση είναι κατά κανόνα δευτεροπαθής από μεγάλη πνευμονική υπέρταση. Συνήθως οφείλεται στη διάταση του δακτυλίου που την περιβάλλει στα πλαίσια πνευμονικής υπέρτασης και διάτασης της πνευμονικής αρτηρίας. Λιγότερο συχνά οφείλεται σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα.

Εκδηλώνεται με πρωτοδιαστολικό φύσημα απαράλλακτο με εκείνο από αορτική ανεπάρκεια, συνοδεύεται όμως το φύσημα από τα σημεία της πνευμονικής υπέρτασης και της δεξιάς κοιλιακής υπερτροφίας, σε αντίθεση με την αορτική ανεπάρκεια.

Η πάθηση αντιμετωπίζεται με αγωγή κατά της πνευμονικής υπέρτασης που την προκαλεί.