Μύξωμα αριστερού κόλπου

Το μύξωμα της καρδιάς είναι ένας βλεννώδης όγκος στον αριστερό κόλπο, σπανιότερα αλλού.

Προβάλλοντας δια μέσου της μιτροειδούς βαλβίδας δίνει συμπτώματα και σημεία στένωσης μιτροειδούς βαλβίδας, αλλά μπορεί και να αποφράξει τελείως το στόμιο προκαλώντας συγκοπτικό επεισόδιο ή αιφνίδιο θάνατο.

Διαφέρει από μια στένωση μιτροειδούς κατά το διαλείποντα χαρακτήρα της συμπτωματολογίας, την ταχεία εξέλιξη και την παρουσία γενικών φαινομένων (πυρετού, λευκοκυττάρωσης, υπερσφαιριναιμίας και αυξημένης ταχύτητας καθίζησης).

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται εύκολα ηχωκαρδιογραφικά-αρκεί να σκεφθεί ο γιατρός τη διάγνωση και να ζητήσει την εξέταση.

Ο όγκος αφαιρείται χειρουργικά και όλες οι εκδηλώσεις υποχωρούν.