Στένωση πνευμονικής βαλβίδας

Η ανωμαλία είναι κατά κανόνα συγγενής.

Η στενωμένη βαλβίδα παράγει ένα ισχυρό φύσημα εξώθησης, συνήθως με ροίζο στο 2ο-3ο αριστερό μεσοπλεύριο διάστημα παραστερνικά. Συνήθως ακούγεται και ήχος εξώθησης.

Η υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας γίνεται εύκολα αντιληπτή με την ψηλάφηση και στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Χαρακτηριστικά είναι τα μεγάλα κύματα α στο σφαγιτιδικό σφυγμό, που η παρουσία τους ξεχωρίζει την πάθηση από άλλες που παράγουν ένα ηχηρό συστολικό φύσημα.

Η πάθηση αντιμετωπίζεται σήμερα με διαδερματική βαλβιδοπλαστική (με καθετήρα).

Μπορεί να γίνει βέβαια και χειρουργική διόρθωση.