Στένωση τριγλώχινας βαλβίδας

Η πάθηση είναι κατά κανόνα ρευματικής αιτιολογίας και συνοδεύει τη στένωση της μιτροειδούς.

Χαρακτηρίζεται από φύσημα σαν της στένωσης της μιτροειδούς, που επιτείνεται όμως στην εισπνοή, και υψηλά κύματα α στο σφαγιτιδικό σφυγμό, εφόσον ο ρυθμός είναι φλεβοκομβικός.

Αν υπάρχει κολπική μαρμαρυγή, τα κύματα V είναι υψηλά και η πτώση τους βραδεία.

Συγχρόνως υπάρχει στάση στην περιοχή της κάτω κοίλης φλέβας.

Η στένωση της τριγλώχινας χρειάζεται διάνοιξη, συνήθως, συγχρόνως με την εγχείρηση που γίνεται για τη διόρθωση της μιτροειδοπάθειας.