Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα

Ο υπερηχοκαρδιογράφος έχει τη δυνατότητα να μετρά στιγμιαία σε μια περιοχή μεγάλου εύρους τη ταχύτητα κίνησης του αίματος. Η κάθε ταχύτητα που βρίσκεται σε κάθε σημείο παριστάνεται μέσα στην εικόνα δύο διαστάσεων σαν χρώμα, κόκκινο αυτό που κινείται  προς τον μορφομετατροπέα και μπλε αυτό που απομακρύνεται. Η τεχνική αυτή ονομάζεται έγχρωμο υπερηχογράφημα και απλοποιεί την ερμηνεία της τεχνικής Doppler. Επειδή η τεχνική συνδυάζεται με την διδιαστατη απεικόνιση, έχουμε στην ουσία μια διδιάστατη απεικόνιση της καρδιάς με την προσθήκη χρώματος, που αντιπροσωπεύει τις ενδοκαρδιακές ροές των οποίων η κατεύθυνση υποδηλώνεται από το χρώμα

Ενδείξεις

  • Βοηθά πολύ στη διάγνωση των βαλβιδοπαθειών ιδιαίτερα των ανεπαρκειών των βαλβίδων.

  • Ανίχνευση διαφυγών δια μέσου μεσοκολπικών, μεσοκοιλιακών ελλειμμάτων κ.α.

  • Μετεγχειρητική εκτίμηση συγκλείσεως διαφυγών

  • Εκτίμηση λειτουργικότητας προσθετικών βαλβίδων