Δαβιγαρτάνη (dabigatran, εμπορική ονομασία Pradaxa)

Η δαβιγαρτάνη (dabigatran, εμπορική ονομασία Pradaxa ) είναι ένας δραστικός, ανταγωνιστικός, αναστρέψιμος άμεσος αναστολέας της θρομβίνης. Είναι ένα καινούριο από του στόματος αντιπηκτικό, που εμποδίζει την πήξη του αίματος και την δημιουργία θρόμβων. Η ενεργή ουσία του φαρμάκου (dabigatran etexilate), μετά από του στόματος χορήγηση, απορροφάται ταχέως και μετατρέπεται στον οργανισμό σε δαβιγατράνη η οποία δρα αναστέλλοντας την θρομβίνη, μια πρωτεΐνη που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην διαδικασία της πήξης.

Θεραπευτικές χρήσεις-Δοσολογία

H δαβιγατράνη μειώνει τον κίνδυνο απόφραξης των αγγείων του εγκεφάλου και άλλων σημείων του σώματος από το σχηματισμό θρόμβων αίματος σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου.

Η δοσολογία είναι 300 mg λαμβανόμενα ως ένα καψάκιο των 150 mg δύο φορές την ημέρα. Ασθενείς ηλικίας 80 ετών και άνω πρέπει να ακολουθούν αγωγή με ημερήσια δόση των 220mg λαμβανόμενα ως ένα καψάκιο των 110mg δύο φορές την ημέρα

Ειδικοί πληθυσμοί ασθενών που χρειάζονται μειωμένη ημερήσια δόση

 • Ασθενείς ηλικίας 75 ετών και άνω

 • Μέτρια νεφρική δυσλειτουργία

 • Ταυτόχρονη χρήση βεραπαμίλης ή αμιωδαρόνης ή κινιδίνης.

Ασθενείς μεταξύ 75-80 ετών πρέπει να ακολουθούν αγωγή με ημερήσια δόση των 300mg λαμβανόμενα ως ένα καψάκιο των 150mg δύο φορές την ημέρα. Μια ημερήσια δόση των 220mg λαμβανόμενη ως ένα καψάκιο των 110mg δύο φορές την ημέρα μπορεί να ληφθεί υπόψη εξατομικευμένα, με βάση την κρίση του θεράποντος ιατρού, όταν ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος είναι χαμηλός και ο κίνδυνος αιμορραγίας υψηλός

Σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα δαβιγαρτάνη και βεραπαμίλη (εμπορικό όνομα Isoptin), η ημερήσια δόση θα πρέπει να μειώνεται σε 220 mg λαμβανόμενα ως ένα καψάκιο των 110mg δύο φορές την ημέρα.

Για ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία, η συνιστώμενη ημερήσια δόση της δαβιγαρτάνη είναι επίσης 300mg λαμβανόμενα ως ένα καψάκιο των 150mg δύο φορές ημερησίως. Εντούτοις, για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη μείωση της ημερήσιας δόσης δαβιγαρτάνης σε 220mg λαμβανόμενα ως ένα καψάκιο των 110mg δύο φορές ημερησίως. Η αγωγή με δαβιγαρτάνη σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού νεφρική δυσλειτουργία αντενδείκνυται.

Πριν την έναρξη θεραπείας με δαβιγαρτάνη, η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να αξιολογείται ώστε να αποκλείονται της θεραπείας ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια. Σε ηλικιωμένους ασθενείς (> 75 ετών) ή σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια η νεφρική λειτουργία θα πρέπει να αξιολογείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Για άτομα με γαστρίτιδα, οισοφαγίτιδα, ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση ημερήσιας δόσης των 220mg λαμβανόμενη ως ένα καψάκιο των 110mg δύο φορές την ημέρα.

Η μελέτη RE-LY

Τα κλινικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δαβιγαρτάνης προέρχονται από τη δοκιμή RELY μια πολυκεντρική, διεθνή μελέτη δύο δόσεων της δαβιγαρτάνης (110mg και 150mg δύο φορές την ημέρα) σε σύγκριση με βαρφαρίνη(εμπορική ονομασία Sintrom) σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή με μέτριο έως υψηλό κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο και συστηματική εμβολή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δαβιγαρτάνη, σε μια δόση των 110mg δύο φορές την ημέρα, είναι ισοδύναμο της βαρφαρίνης στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστηματικής εμβολής σε άτομα με κολπική μαρμαρυγή, με μειωμένο κίνδυνο αιμορραγίας. Η δόση των 150mg δύο φορές την ημέρα, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ισχαιμικού και αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου αλλά και συνολικής αιμορραγίας σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη.

Τρόπος λήψης από του στόματος

• Η δαβιγαρτάνη μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή. Το καψάκιο πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο με νερό.

• Μη το θρυμματίζετε, μασάτε ή αδειάζετε τα σφαιρίδια από το καψάκιο καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας.

Μην πάρετε τη δαβιγαρτάνη

 • Σε περίπτωση αλλεργίας στη δαβιγαρτάνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου

 • Σε περίπτωση που έχετε σοβαρά μειωμένη νεφρική λειτουργία.

 • Σε περίπτωση που αιμορραγείτε ή έχετε αυξημένη τάση να αιμορραγείτε ή έχετε ασθένεια σε όργανο του σώματος η οποία αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας.

 • Σε περίπτωση που έχετε σοβαρά μειωμένη ηπατική λειτουργία ή ηπατική νόσο που θα μπορούσε πιθανώς να επηρεάσει την επιβίωση.

 • Αν παίρνετε από του στόματος κετοκοναζόλη ή ιτρακοναζόλη, φάρμακα για τη θεραπεία των μυκητιασικών λοιμώξεων

 • Σε περίπτωση που λαμβάνετε κυκλοσπορίνη ή tacrolimus, φάρμακα για την πρόληψη

 • απόρριψης οργάνων μετά από μεταμόσχευση.

 • Εάν λαμβάνετε άλλα αντιπηκτικά φάρμακα (π.χ. βαρφαρίνη, rivaroxaban, apixaban ή ηπαρίνη)

Ανεπιθύμητες ενέργειες:

 • Αιμορραγία

 • Πόνος στην κοιλιά ή στο στομάχι

 • Συχνές μαλακές ή υδαρείς κενώσεις

 • Δυσπεψία

 • Ναυτία

 • Αλλεργική αντίδραση

 • Παλινδρόμηση του γαστρικού υγρού στον οισοφάγο

 • Έμετος

Άλλες χρήσεις

Η δαβιγαρτάνη χορηγείται επίσης μετά από χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης γόνατος ή ισχίου για τη πρόληψη των θρομβώσεων. Η δοσολογία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι είναι 220 mg μια φορά την ημέρα λαμβανόμενα ως δύο καψάκια των 110mg

  

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα φάρμακο, φροντίστε να ενημερώσετε το γιατρό σας για τυχόν παθήσεις ή αλλεργίες που μπορεί να έχετε, τυχόν φάρμακα που παίρνετε, εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, καθώς και οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα για την υγεία σας. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο.