Viagra και καρδιοπάθειες

Αντενδείξεις του Viagra

Σύμφωνα με τη γνωστή επίδραση του επί της μεταβολικής οδού μονοξειδίου του αζώτου /κυκλικής μονοφωσφορικής γουανοσίνης έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει το υπoτασικό αποτέλεσμα των νιτρικών και επομένως αντενδείκνυται η συγχορήγησή του με δότες μονοξειδίου του αζώτου (όπως το νιτρώδες αμύλιο) ή νιτρικά σε οποιαδήποτε μορφή Τα φάρμακα για τη θεραπεία της δυσλειτουργίας στύσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άνδρες στους οποίους δεν συνιστάται η σεξουαλική δραστηριότητα (π χ ασθενείς με σοβαρές καρδιοαγγειακές διαταραχές, όπως ασταθή στηθάγχη ή βαριάς μορφής καρδιακή ανεπάρκεια. Η ασφάλεια του δεν έχει μελετηθεί στις ακόλουθες υποκατηγορίες ασθενών και επομένως αντενδείκνυται η χρήση του στους ασθενείς αυτούς μέχρις ότου υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες: σοβαρή ηπατική διαταραχή, υπόταση (αρτηριακή πίεση < 90/50 mmHg), πρόσφατο ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου ή εμφράγματος του μυοκαρδίου και κληρονομικές. εκφυλιστικές αμφιβληστροειδοπάθειες όπως η μελαγχρωστική αμφιβληστρoειδοπάθεια (μειοψηφία των ασθενών αυτών παρουσιάζουν γενετικές ανωμαλίες στις αμφιβληστροειδικές φωσφοδιεστεράσες) Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα 

Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση 

Πρέπει να προηγείται φυσική εξέταση και λήψη ιατρικού ιστορικού του ασθενή, ούτως ώστε να διαγνωστεί η δυσλειτουργία στύσης και να καθοριστούν τα πιθανά υποκείμενα αίτια, πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής

Ο γιατρός πρέπει να κάνει εκτίμηση της καρδιαγγειακής κατάστασης του ασθενούς πριν την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας για τη δυσλειτουργία στύσης, λόγω του ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων που συσχετίζεται με τη σεξουαλική δραστηριότητα Το Viagra παρουσιάζει αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες που έχουν σαν αποτέλεσμα ήπια και παροδική μείωση της αρτηριακής πίεσης και έτσι, ενισχύει το υποτασικό αποτέλεσμα των νιτρικών. 

Viagra: αλληλεπίδραση με νιτρώδη άλατα

Το Viagra είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας της ειδικής για την κυκλική μονοφωσφορική γουανοσίνη, φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (ΡDΕ5). Είναι γνωστό ότι η δράση της ενδοκυττάριας cGΜΡ επάγεται από το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ). Η ταυτόχρονη χορήγηση ενός οργανικού νιτρώδους άλατος με το Viagra αποτελεί σοβαρή αντένδειξη. Ωστόσο, ακούσια συγχορήγηση ενός οργανικού νιτρώδους άλατος με το Viagra είναι δυνατό να συμβεί. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να συμβεί δραματική πτώση της αρτηριακής πίεσης. Η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών θα πρέπει να γίνει από τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ή τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων.

Κατά συνέπεια, το Viagra ΔΕΝ πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς που λαμβάνουν οργανικά νιτρώδη άλατα (υπογλώσσια κ.λ.π.) σε οποιαδήποτε μορφή, ανεξαρτήτως της συχνότητας χορήγησής τους. 

Σημείωση: η αντένδειξη περιλαμβάνει επίσης και το νιτροπρωσσικό νάτριο, το οποίο δρα παρόμοια με ένα δότη ΝΟ.

Υπάρχουν αρκετά πιθανά σενάρια, των οποίων πρέπει να είναι γνώστες οι ιατροί των εξωτερικών ιατρείων ή/και των Επειγόντων Περιστατικών έτσι ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τη σωστή διάγνωση και να λάβουν τις αναγκαίες θεραπευτικές αποφάσεις.

Αυτά περιλαμβάνουν:

1) Άνδρας που λαμβάνει ταυτόχρονα νιτρώδες και Viagra στο σπίτι του, παρουσιάζει μεγάλη πτώση της πίεσης του αίματος και μεταφέρεται στα εξωτερικά ιατρεία ενός Νοσοκομείου. Ένας ασθενής με ιστορικό στηθάγχης μπορεί να πάρει Viagra και να αρχίσει να επιδίδεται σε σεξουαλική δραστηριότητα. Αν η αερόβια προσπάθεια, που κατέβαλε, οδήγησε στην εκδήλωση μίας στηθαγχικής προσβολής και ο ασθενής έπρεπε να πάρει νιτρογλυκερίνη υπογλωσσίως μετά από τη χορήγηση του Viagra, θα μπορούσε να εμφανίσει οξεία υπόταση. Το αποτέλεσμα μίας ανάλογης, απότομης πτώσης της πίεσης του αίματος θα μπορούσε να ποικίλει από την απουσία συμπτωμάτων ή την εμφάνιση ήπιων συμπτωμάτων υπότασης (πιο συχνά ορθοστατική), όπως είναι ο ίλιγγος, η ζάλη, ή η λιποθυμία, έως τη σημαντική μείωση της στεφανιαίας ροής και τη μετατροπή μίας περιοχής μυοκαρδιακής ισχαιμίας σε έμφραγμα, με όλες τις πιθανές συνέπειες του. Ένας τέτοιος ασθενής πρέπει να αντιμετωπιστεί είτε στα εξωτερικά ιατρεία ενός νοσοκομείου είτε στα Επείγοντα Περιστατικά.

2) Άνδρας χωρίς ιστορικό στηθάγχης, ο οποίος λαμβάνει Viagra, επιδίδεται σε σεξουαλική δραστηριότητα και παρουσιάζει το πρώτο στηθαγχικό του επεισόδιο. Ένας τέτοιος ασθενής θα μπορούσε να μεταφερθεί στην αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ έχει ακόμη πόνους στο στήθος, όπου και θα ήταν πιθανό να του χορηγηθεί ένα βραχείας διάρκειας δράσης νιτρώδες άλας, στα πλαίσια της συνήθους αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Αν ο ιατρός δεν είναι ενημερωμένος για την πιθανή αλληλεπίδραση που περιγράφεται παραπάνω και δεν ρώτησε τον ασθενή, ειδικά για το Viagra, τότε μπορεί να προκληθεί η εμφάνιση της ίδιας αντίδρασης, που περιγράφτηκε στο σενάριο 1, στην αίθουσα των εξωτερικών ιατρείων ή των Επειγόντων Περιστατικών π.χ. με τη χορήγηση νιτρογλυκερίνης υπογλωσσίως, διαδερμικώς ή ενδοφλεβίως. Μία παραλλαγή του σεναρίου αυτού μπορεί να είναι ένας άνδρας που καλεί ένα ασθενοφόρο, μετά την εμφάνιση πόνου στο στήθος, και στο τηλέφωνο του απαντά κάποιος από το ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, ο οποίος και του συστήνει κάποιο υπογλώσσιο νιτρώδες ταχείας διάρκειας δράσης, ή κάποιος άλλος του χορηγεί ανάλογο φάρμακο μέσα στο ασθενοφόρο, γεγονότα που μπορούν να οδηγήσουν στις πιθανές συνέπειες που περιγράφτηκαν παραπάνω.

Συνδυαασμός Viagra και μη νιτρωδών αγγειοδιασταλτικών

Η ενισχυτική δράση του Viagra στην πτώση της αρτηριακής πίεσης, σε ασθενείς που λαμβάνουν νιτρώδη, δεν παρατηρείται με άλλους αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες. Εκτεταμένα δεδομένα ασφαλείας από τις μελέτες συνηγορούν ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιϋπερτασικά φάρμακα δεν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν συμπτώματα που σχετίζονται με την πτώση της πίεσης (π.χ. ζάλη) όταν λαμβάνουν Viagra. Αυτό ισχύει για τους ασθενείς που λαμβάνουν ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, α-αναστολείς, β-αναστολείς ή διουρητικά, ως μονοθεραπεία ή ως συνδυασμένη αγωγή για υπέρταση ή/και στηθάγχη.

Μερικά αλλά τα πιο συχνά από τα νιτρώδη που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ)

Angioval

Apirol

Carina

Clyconitron

Imdur

Isomon

Monorythm

Monosordil

Nitrocerin

Nitrodyl

Nitrolingual

Nitrong

Nitroretart

Pancoran

Pensordil

Risordan 

Supranitrin

Monoket