Η νεύρωση της καρδιάς

Η καρδιά είναι ένα όργανο κάπως αυτόνομο. Όπως έχει μια δική της ανεξάρτητη κυκλοφορία, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί και πάλεται μόνη της. Το ερέθισμα πού κάνει την καρδιά να πάλεται προέρχεται από το φλεβόκομβο, ένα μικρό ανατομικό μόριο στη συμβολή δεξιού κόλπου και κάτω κοίλης φλέβας. Η καρδιά δηλ. είναι δυνατό να χτυπά χωρίς τη μεσολάβηση του νευρικού συστήματος. Ωστόσο στη καρδιά φθάνουν νεύρα, τα οποία προέρχονται από το παρασυμπαθητικό (πνευμονογαστρικό) και το συμπαθητικό σύστημα. Τα νεύρα αυτά ρυθμίζουν τούς παλμούς (καρδιακή συχνότητα) της καρδιάς: το συμπαθητικό τούς επιταχύνει, ενώ το πνευμονογαστρικό τους επιβραδύνει.