Διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Η φυσιολογική καρδιά

Η φυσιολογική καρδιά είναι μια ισχυρή αντλία που αποτελείται κυρίως από μυϊκό ιστό που ονομάζεται μυοκάρδιο. Χωρίζεται σε τέσσερα διαμερίσματα που ονομάζονται καρδιακές κοιλότητες. Τα δύο ανώτερα λέγονται κόλποι και αποτελούν τα διαμερίσματα υποδοχής του αίματος και τα δύο κατώτερα ονομάζονται κοιλίες και λειτουργούν ως αντλίες. Οι δεξιές κοιλότητες της καρδιάς δέχονται αίμα που είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο και το αποστέλλουν στους πνεύμονες με σκοπό να οξυγονωθεί και να αποβληθεί το διοξείδιο του άνθρακα, ένα άχρηστο προϊόν για τον οργανισμό μας. Οι αριστερές κοιλότητες της καρδιάς δέχονται το οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες και το στέλνουν διαμέσου των αρτηριών σ' ολόκληρο το σώμα. Υπάρχουν τέσσερις βαλβίδες μέσα στην καρδιά που εξασφαλίζουν τη ροή του αίματος προς μια κατεύθυνση και όχι αντίστροφα.

Τι είναι η διατατική μυοκαρδιοπάθεια;

Οι μυοκαρδιοπάθειες είναι παθήσεις του μυοκαρδίου στις οποίες η αιτία δεν έχει εξακριβωθεί. Η αιτία δηλαδή της πάθησης αυτής δεν είναι μια από τις γνωστές αιτίες που προκαλούν νόσο του μυοκαρδίου όπως είναι η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, κ.λ.π. Οι δυο πιο συχνοί τύποι μυοκαρδιοπάθειας είναι η υπερτροφική και η διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Είναι διαφορετικές παθήσεις, αλλά ταυτόχρονα ξεχωρίζουν εύκολα και πολύ καλά μεταξύ τους.

Στην διατατική μυοκαρδιοπάθεια οι διαστάσεις της καρδιάς αυξάνονται τα δε τοιχώματα γίνονται λεπτότερα. Έτσι η συστολική δύναμη της καρδιάς μειώνεται και ο άρρωστος παρουσιάζει συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Η προσβολή αφορά συχνότερα την αριστερά κοιλιά και σπάνια την δεξιά ή και τις δύο κοιλίες.

 

Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια προσβάλλει κυρίως το μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας. Η πάθηση είναι κληρονομική σε ποσοστό 20 - 25% και αφορά ανθρώπους κυρίως μέσης ηλικίας, αν και μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Ο μυς της καρδιάς ασθενεί και αυτό προκαλεί τη λέπτυνση των τοιχωμάτων, ενώ διογκώνονται οι κοιλότητες της καρδιάς με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προωθεί ικανοποιητικά το αίμα στο σώμα. Αυτό οδηγεί σε συμφόρηση των πνευμόνων και σε δύσπνοια (αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια). Ορισμένες φορές και οι δεξιές κοιλότητες της καρδιάς μπορεί να προσβάλλονται προκαλώντας οιδηματα, (δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια). Αυτό το σύνολο των συμπτωμάτων ονομάζεται "καρδιακή ανεπάρκεια". Μερικές φορές το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς προσβάλλεται με αποτέλεσμα ο ασθενής να αισθάνεται ζάλη, ταχυκαρδίες, φτερουγίσματα της καρδιάς ή αίσθημα παλμών.

Αιτιολογία της διατακτικής μυοκαρδιοπάθειας;

Δεν έχει βρεθεί μια συγκεκριμένη αιτία. Πιθανολογούνται τα εξής:

  • Κληρονομικά αιτία.

  • Ιογενής λοίμωξη

  • Κατάχρηση οινοπνεύματος.

  • Εγκυμοσύνη και λοχεία.

  • Αντικαρκινικά φάρμακα.

Ποια τα συμπτώματα της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας;

Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια μπορεί να εμφανιστεί με πολλά συμπτώματα, κυρίως αυτά της καρδιακής ανεπάρκειας, που μπορεί να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος. Τέτοια είναι:<κυρίως αυτά της καρδιακής ανεπάρκειας, που μπορεί να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος. Τέτοια είναι:

Δύσπνοια

Είναι ένα συχνό σύμπτωμα που γίνεται ιδιαίτερα χειρότερο κατά τη διάρκεια άσκησης. Προκαλείται από συγκέντρωση υγρού στους πνεύμονες. Τα περισσότερα άτομα υποφέρουν μόνο από ήπιο περιορισμό, ενώ άλλοι μπορεί να προσβληθούν σοβαρά και να έχουν δύσπνοια και στην ηρεμία.

Εύκολη κόπωση

Αν το σώμα δεν είναι ικανό να πάρει αρκετό αίμα από την καρδιά και οι μύες δεν είναι ικανοί να συστέλλονται κανονικά με αποτέλεσμα να κουράζονται εύκολα..

Πόνος στο στήθος

Αυτό είναι ένα κοινό σύμπτωμα και μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια άσκησης ή ξεκούρασης: το τι ακριβώς προκαλεί τον πόνο δεν είναι φανερό. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο πόνος δεν οφείλεται στη στεφανιαία νόσο (οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι φυσιολογικές στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια) και ο πόνος δεν προκαλεί βλάβη στην καρδιά.

Αρρυθμίες

Εμφανίζονται με αίσθημα παλμών. Οι πιο συχνές είναι κολπική μαρμαρυγή, έκτακτες κοιλιακές συστολές , κοιλιακή ταχυκαρδία.

Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια

Σε τελικά στάδια συμπτώματα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας (διόγκωση ήπατος και οιδήματα στα κάτω άκρα).

Πως γίνεται η διάγνωση της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας;

Από το ιστορικό και τα συμπτώματα του ασθενούς.

Από την κλινική εξέταση: Ειδικά ακροαστικά ευρήματα όπως 3ος τόνος και συστολικό φύσημα από λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας.

Ακτινογραφία θώρακος

Αυτή θα δείξει αν υπάρχει κάποια διόγκωση της καρδιάς ή συγκέντρωση υγρού στο θώρακα.

Ακτινογραφία σε ασθενή με διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Καταγράφεται η μεγέθυνση της καρδιακής σκιάς

Ηλεκτροκαρδιογράφημα:): Καταγράφονται οι αρρυθμίες που μπορεί να υπάρχουν.

Υπερηχογράφημα καρδιάς: Με την εξέταση επιβεβαιώνεται η διάγνωση και ελέγχεται η σοβαρότητα της πάθησης.

Δοκιμασία κόπωσης

Είναι χρήσιμη γιατί ενώ κατά τη διάρκεια της ηρεμίας τα συμπτώματα μπορεί να μην εμφανίζονται καθαρά, κάνουν την παρουσία τους φανερή κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η δοκιμασία κόπωσης που χρησιμοποιούμε για την αντικειμενική εκτίμηση της βαρύτητας της πάθησης ονομάζεται καρδιαναπνευστική κόπωση, γιατί ταυτόχρονα μετράει και την επιβάρυνση τη λειτουργίας της αναπνοής.

Καρδιακός καθετηριασμός

Τις περισσότερες φορές χρειάζεται, για εκτίμηση της σοβαρότητας της πάθησης και σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία στεφανιαίας νόσου. Στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι φυσιολογικές, ενώ η αριστερή κοιλία είναι μεγάλη και η σύσπασή της είναι μειωμένη. Αν η διάγνωση της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας επιβεβαιωθεί, τότε σε μερικά νοσοκομεία παίρνουν ένα μικρό κομμάτι ιστού από το μυ της καρδιάς (καρδιακή βιοψία) και στέλνεται για μικροσκοπική εξέταση.

Ποια η θεραπεία της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας.

Φαρμακευτική θεραπεία:

Ουσιαστικά ταυτίζεται με τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας και τα τελευταία χρόνια έχουμε καλύτερους ρυθμούς επιβίωσης εξ αιτίας των δραστικών φαρμακευτικών παραγόντων που διαθέτουμε εκτός των κλασσικών διουρητικών.

Χορηγούνται αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης, και β- αναστολείς. Σε δύσπνοια διουρητικά. Σε κολπική μαρμαρυγή δακτυλίτιδα ή αμιωδαρόνη για έλεγχο της κοιλιακής συχνότητας.

Σε σοβαρές κοιλιακές αρρυθμίες αμιωδαρόνη ή εμφύτευση αυτόματου απινιδωτή.

Η βραδεία κυκλοφορία λόγω αδυναμίας και μεγέθους της καρδιάς ευνοεί την θρομβογένεση. Χρόνια αντιπηκτική θεραπεία πρέπει να χορηγείται σε πολλές περιπτώσεις.

Ο προληπτικός εμβολιασμός για γρίπη και πνευμονιόκκοκο προσφέρει προστασία από περαιτέρω επιδείνωση αφού είναι γνωστό ότι οι ιώσεις και οι λοιμώξεις γενικά ταλαιπωρούν την ανεπαρκούσα καρδιά αν συμβούν.

Διπλοεστιακή βηματοδότηση με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.

Μεταμόσχευση καρδιάς: Όταν η διατατική μυοκαρδιοπάθεια είναι σοβαρή και ο πάσχων είναι συνεχεία στο κρεβάτι από δύσπνοια ή χαμηλή πίεση τότε συνίσταται μεταμόσχευση καρδιάς.

Ορισμένα άλλα μη-φαρμακευτικά αλλά απαραίτητα μέτρα συμπληρώνουν τη φαρμακευτική θεραπεία και είναι: η αποχή από το αλάτι, η διακοπή κατανάλωσης αλκοόλ, οι ικανοποιητικές ώρες ύπνου και η ήπια ξεκούραστη άσκηση (βάδισμα 20-30 min σε ίσιωμα) και πάντως όχι η ακινησία της παλαιότερης εποχής. Αν και το κάπνισμα δεν προκαλεί τη νόσο η διακοπή του βελτιώνει την πρόγνωση.

Συνεχής παρακολούθηση

Αφού θα έχει γίνει η αρχική διάγνωση, όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν τακτική παρακολούθηση. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να Αφού θα έχει γίνει η αρχική διάγνωση, όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν τακτική παρακολούθηση. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να ελέγχεται η πρόοδος του ατόμου και να προσαρμόζεται η θεραπεία όπου αυτό είναι απαραίτητο. H συνεχής παρακολούθηση είναι σημαντική γιατί οποιεσδήποτε επιπλοκές και αν εμφανιστούν μπορούν να αναγνωριστούν και να ξεκινήσει η θεραπεία, όταν θα είναι πραγματικά ωφέλιμη. Η πρόγνωση διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Κάποιοι ασθενείς βελτιώνονται αμέσως με τη θεραπεία και άλλων η κατάσταση της υγείας τους παραμένει σταθερή με μερικές προσαρμογές στον τρόπο ζωής τους. Ωστόσο ένα μικρό ποσοστό ασθενών συνεχίζουν να χειροτερεύουν παρά τη θεραπεία και γι' αυτό μπορεί να είναι απαραίτητη η καρδιακή μεταμόσχευση.

Επιπλοκές

Κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί p class="MsoNormal">Σχηματισμός θρόμβων

Στη Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια το αίμα έχει την τάση να ρέει μέσω της καρδιάς πολύ πιο αργά από ότι πρέπει. Αυτό μπορεί να βοηθάει στη δημιουργία θρόμβων μέσα στην καρδιά ή στις φλέβες των ποδιών (θρόμβωση) και να χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή με αντιπηκτικά.

Κολπική Μαρμαρυγή

Συμβαίνει στο 20% των ασθενών με Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια. Αν αυτός ο ρυθμός αναπτυχθεί, μπορεί να συνδεθεί με μια σημαντική επιδείνωση των συμπτωμάτων ή την ανάπτυξη των θρόμβων. Σε μερικές περιπτώσεις ο κανονικός ρυθμός μπορεί να επανέλθει με φάρμακα κατά της αρρυθμίας ή με ένα ηλεκτρικό σοκ που γίνεται στην καρδιά. Αυτό είναι γνωστό ως ηλεκτρική ανάταξη και γίνεται κάτω από γενική αναισθησία.

Αιφνίδιος θάνατος

Ο κίνδυνος να συμβεί κάτι τέτοιο είναι μικρός, αλλά μπορεί να συμβεί με μικρή ή και χωρίς καμιά προειδοποίηση. Πιστεύεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκληθεί από μια σοβαρή αρρυθμία ή ανάπτυξη μεγάλων θρόμβων στο αίμα.