Ίνωμα

Τα ινώματα είναι συνήθως ενδοτοιχωματικά μέσα στο κοιλιακό τοίχωμα. Πιο συχνά εμφανίζονται στα νήπια και στα παιδιά, ενώ εναποθέσεις ασβεστίου μπορεί να υπάρχουν μέσα στο νεόπλασμα. Αιφνίδιος θάνατος εμφανίζεται στο 1/3 περίπου των αρρώστων, πιθανώς λόγω διαταραχών της αγωγής ή αρρυθμίας ή απόφραξης της εξόδου ροής μιας κοιλίας. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα παρατηρείται αριστερή απόκλιση του άξονα.

Ολική ή μερική αφαίρεση του νεοπλάσματος μπορεί να ανακουφίσει την παρακώλυση με εξαιρετική πιθανότητα μακροχρόνιας επιβίωσης.