Λίπωμα

Τα λιπώματα της καρδιάς μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρά και αποτελούν τυχαία ευρήματα σε νεκροτομές ή μπορεί να είναι ογκώδη. Το μεγαλύτερο καρδιακό νεόπλασμα πού έχει ποτέ αναφερθεί ήταν ένα ενδοπερικαρδιακό λίπωμα. Μπορεί λανθασμένα να εκληφθούν ως περικαρδιακές κύστεις, μπορεί να προκαλέσουν περικαρδιακή διάχυση ή μπορεί να είναι ασυμπτωματικές και να υποδηλώνονται από μια διεύρυνση του μεσοθωρακίου στην ακτινογραφία θώρακος. Τα ενδομυοκαρδιακά λιπώματα είναι εγκεκλυσμένα και συνήθως μικρά. Επίσης, έχουν βρεθεί εντοπισμένα πάνω σε καρδιακές βαλβίδες και τότε μπορεί να προσομοιάζουν με εκβλαστήσεις ή μυξώματα. Η μαγνητική τομογραφία επιτρέπει την προεγχειρητική αναγνώριση αυτών των λιπωδών όγκων.