Αυγό

Λόγων των πόρων που έχουν στο κέλυφός τους αφυδατώνονται πιο γρήγορα το καλοκαίρι με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο αεροθάλαμός τους.

Μπορούμε να περιορίσουμε την αλλοίωσή τους αν πριν από την αποθήκευση τους τα επαλείψουμε με παραφινέλαιο που κλείνει τους πόρους.

Το εσωτερικό του αυγού προστατεύεται από το κέλυφός του. Όταν το κέλυφος είναι υγρό επιτρέπεται η ανάπτυξη και η είσοδος μικροβίων στο εσωτερικό του αυγού.

Απαγορεύεται η κατανάλωση αυγών που έχουν σπασμένο ή υγρό κέλυφος ή όταν αυτό είναι λερωμένο από κόπρανα. Επιβάλλεται η συντήρησή τους σε ψυγείο.