Απώλεια βάρους (καρδιακή καχεξία)

 

Η απώλεια βάρους δεν απαντάται σαν σύμπτωμα στην καρδιοπάθεια, αλλά συμβαίνει σε τελικά στάδια καρδιακής ανεπάρκειας. Πιθανά σχετίζεται με δευτεροπαθή ανορεξία. Ο ασθενής χαρακτηριστικά χάνει βάρος από τα άκρα και συγκεντρώνει υγρό στην κοιλιά. Η αληθινή έκταση της καχεξίας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, γιατί η συσσώρευση υγρών διατηρεί συνήθως στα κανονικά επίπεδα το συνολικό βάρος του σώματος.